меню

Поточний рахунок із спеціальним режимом використання

для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування для клієнтів – фізичних осіб

Спеціальний рахунок - поточний рахунок із спеціальним режимом використання, який відкривається Банком Клієнту для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування його неврахованих активів (грошових коштів) у готівковій формі в національній та іноземних валютах відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету” від 15.06.2021 року №1539-ІХ. 

Відповідно до законодавства, добровільне декларування проводиться з 01 вересня 2021 року до 01 вересня 2022 року.

Особи, які можуть відкрити Спеціальний рахунок: фізичні особи – резиденти, у тому числі самозайняті особи, а також фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання (набуття) об’єктів декларування чи на момент нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких були отримані (набуті) об’єкти декларування, і які відповідно до Податкового кодексу України є чи були платниками податків.

Особи, які не можуть відкрити Спеціальний рахунок:

 • малолітні/неповнолітні (станом на дату початку періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування), недієздатні особи або особи, дієздатність яких обмежена;
 • особи, які за будь-який рік, починаючи з 1 січня 2005 року, подавали або мають подавати декларації відповідно до законів, що визначають чи визначали правові та організаційні засади у сфері запобігання корупції (крім тих, які претендували або претендують на зайняття посад, перебування на яких вимагає чи вимагало від особи подання відповідної декларації, та не були призначені або обрані на відповідні посади);
 • особи, що включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, що формується в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
 • особи, стосовно яких з боку України застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції".

Банк має право відмовити Клієнту у внесенні готівкових коштів на Спеціальний рахунок, якщо у Банка є підстави вважати, що Клієнт не відповідає критеріям декларанта, або його готівкові кошти не підлягають декларуванню відповідно до законодавства України, або з інших підстав, встановлених договором або законодавством України.

Активи (грошові кошти), які не приймаються Банком для внесення на Спеціальний рахунок:

1. Активи, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, крім правопорушень, пов’язаних із:

 1. ухиленням від сплати податків, обов’язкових платежів;
 2. ухиленням від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;    
 3. порушеннями у сфері валютного законодавства;
 4. порушеннями у сфері захисту економічної конкуренції, передбаченого в п. 12 ст. 50 від 11 січня 2001 року № 2210-III «Про захист економічної конкуренції» із змінами та доповненнями.

2. Активи, що належать Клієнту, стосовно якого розпочато досудове розслідування або судове провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених у ст.ст. 212, 212 прим. 1, а також у ст. 366 (щодо документів податкової та/або фінансової звітності, митних декларацій, податкових накладних, первинних документів, іншої звітності з податків, зборів, обов’язкових платежів), у ст. 367 (якщо кримінальне правопорушення пов’язане з порушенням вимог податкового, митного, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи) Кримінального кодексу України від 05 квітня 2001 року № 2341-III із змінами та доповненнями (далі – ККУ).

3. Активи фізичної особи або юридичної особи, що належать декларанту, стосовно якого відкрито судове провадження у вчиненні будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених у ст.ст. 209, 258 прим. 55 і 306, у частинах першій і другій ст. 368 прим 3, у частинах першій і другій ст. 368 прим. 4, у ст.ст. 368, 368 прим. 5, 369 і 369 прим. 2 ККУ, та/або які підлягають стягненню як необґрунтовані в порядку, установленому в главі 12 розд. III від 18 березня 2004 року № 1618-IV із змінами та доповненнями.

4. Активи, що мають джерела походження з території країни, визнаної державою-агресором згідно із законом.

Валюта Спеціального рахунку - UAH/USD/EUR /GBP

Важливо: у Клієнта не можуть бути відкриті в Банку одночасно два спеціальні рахунки в одній валюті. У разі закриття Спеціального рахунку протягом терміну одноразового добровільного декларування, відкриття іншого Спеціального рахунку можливо, якщо валюта нового Спеціального рахунку відрізняється від валюти раніше закритого Спеціального рахунку.

Безготівкове поповнення Спеціального рахунку – заборонено.

Протягом періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування та після подання Клієнтом одноразової (спеціальної) добровільної декларації можливе додаткове одноразове зарахування додаткових готівкових коштів на Спеціальний рахунок.

Після вивчення Банком джерел походження активів та підтвердження їх достовірності, Клієнт здійснює подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації цих активів до податкових органів, та після цього має право:

 • подати в Банк заяву про зміну цілі використання Спеціального рахунку та використовувати надалі цей рахунок як звичайний поточний рахунок фізичної особи, відкритий для власних потреб; 
 • або перерахувати грошові кошти на власний поточний рахунок фізичної особи, відкритий в Банку або в іншому банку України, та закрити Спеціальний рахунок;
 • або зняти грошові кошти та закрити Спеціальний рахунок.

Документи, що мають бути надані Клієнтом:

Документи, необхідні для ідентифікації та верифікації Клієнта, а також документи, що підтверджують джерела походження коштів.

Документи, оформлення яких необхідне для відкриття Спеціального рахунку: 

Анкета-опитувальник клієнта – фізичної особи, Договір банківського рахунку із спеціальним режимом використання для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування для клієнтів – фізичних осіб (разом із заявою про відкриття Спеціального рахунку), Договір банківського рахунку та надання додаткових послуг, Заява та Анкета Декларанта 

Інформація про супровідні послуги Банку: Банк надає Клієнту послугу GSM-banking, якщо це буде передбачено заявою Клієнта про відкриття Спеціального рахунку.

Тарифи по поточним рахункам із спеціальним режимом використання для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування для клієнтів – фізичних осіб

Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання послуг, пов’язаних зі Спеціальним рахунком (крім надання пакета банківських послуг).

*Послуга для оформлення дійсна у наступних відділеннях:

 1. «Жилянське» м.Київ, вул.Жилянська, 32
 2. «Гоголівське»  м.Дніпро, вул.Гоголя, 1

ОФОРМИТИ ЗАЯВКУ

* За умови його наявності