меню

Честная карта

Замовити кредитну картку

white box
*За умови його наявності
Бажана сума, грн
Строк кредиту, міс.
Плата за день користування, грн
white box
Оформлення картки Безкоштовно
Оформлення 1 додаткової картки Безкоштовно
Плата за користування коштами (при наявності заборгованості понад 100 грн), на день 5 000 грн - 15 грн
10 000 грн - 25 грн
15 000 грн - 30 грн
20 000 грн - 40 грн
Процентна ставка (від залишку заборгованості на кінець дня) 0,0001% річних
Безготівкова оплата карткою за товари та послуги Безкоштовно
Переказ кредитних коштів Безкоштовно
Переказ власних коштів між своїми рахунками в Банку 0,75%
Зняття готівки в касі чи банкоматі Банку або банків-партнерів (кредитні кошти) Безкоштовно
Зняття готівки в касі чи банкоматі Банку або банків-партнерів (власні кошти) 0,75%
Зняття готівки в касі чи банкоматі інших банків (кредитні кошти) 0,75%
Зняття готівки в касі чи банкоматі інших банків (власні кошти) 1,50%
Поповнення рахунку через касу Банку Безкоштовно
Поповнення рахунку в безготівковій формі Безкоштовно
GSM-банкінг Безкоштовно
Інтернет-банкінг FreeBank Безкоштовно
Процентна ставка на прострочену заборгованість (у разі виникнення) 0,35% за кожен день
Орієнтовна реальна річна процентна ставка при сумі ліміту від 5 000 до 20 000 грн (включно) 103% - 158%
Орієнтовна реальна річна процентна ставка при сумі ліміту від 20 000 грн 91.25%

ПЕРЕВАГИ КРЕДИТНОЇ КАРТКИ «ЧЕСНА КАРТКА»:

ПРОСТО

 • Для оформлення потрібен тільки паспорт та код
 • Не потрібно вираховувати суму платежу – фіксована комісія за кожен день використання коштів
 • Сплачуйте тільки за дні фактичного користування коштами

ЗРУЧНО

 • Кредитний ліміт – від 5 000 грн до 20 000 грн, з можливістю збільшення ліміту до 200 000 грн
 • Строк кредитування - 12 міс з можливістю подовження
 • Дострокове погашення – без штрафних санкцій
 • Зручне погашення кредиту

ВИГІДНО

 • Вільний доступ до кредитних коштів (розрахунки,
  перекази, зняття готівки – безкоштовно)
 • Поповнення картки – безкоштовно

УВАГА! Комісія за обслуговування картки нараховується тільки у разі наявності заборгованості понад 100 грн!

 

Приєднання клієнта до публічної пропозиції (оферти) передбачає надання його згоди на зазначені умови надання банківських послуг.

Клієнт може відмовитись від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів.

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Споживач має право відмовитися від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про споживче кредитування».

Наведені обчислення реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача є репрезентативними та базуються на обраних споживачем умовах кредитування, викладених вище.

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг.

Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором