КРЕДИТ ГОТІВКОЮ

на великі бажання
кредит до
500 000 грн
строк від
12 до 60 місяців
мінімальний
пакет документів
Замовити
Зручний розрахунок щомісячного платежу за кредитом
Ставка щомісячної комісії

залежить від ризик-профілю клієнта, який визначається Банком відповідно до власних внутрішніх правил.

i
2.5%
3%
4.25%
5%
Сума в гривнях
Строк кредиту в місяцях
12 міс.
24 міс.
36 міс.
48 міс.
60 міс.
Отримайте кредит легко, якщо:
Ваш вік:
від 20 до 70 років
Ви:
громадянин України
Маєте при собі:
паспорт та ІПН
Ваш щомісячний платіж лише
Загальні витрати за споживчим кредитом
Загальна вартість кредиту
Одноразова комісія за надання Кредиту
Реальна річна процентна ставка:
Важливо! Сума розрахунків є орієнтовною.
Інформація про істотні характеристики послуги
з надання кредиту
Замовити
Умови продукту Кредит готівкою Кредит готівкою
(за участю кредитного посередника)
Сума Кредиту від 3 000,00 грн до 500 000,00 грн від 3 000,00 грн до 100 000,00 грн
Строк Кредиту 12, 24, 36, 48, 60 місяців
Процентна ставка, річних 0,01%
Щомісячна комісія Щомісячна комісія розраховується як процент від загальної суми кредиту.
Ставка щомісячної комісії становить 5%, 4,25%, 3% або 2,5%*
* залежить від каналу залучення та ризик-профілю клієнта, який визначається Банком відповідно до власних внутрішніх правил
Щомісячна комісія розраховується як процент від загальної суми кредиту. Ставка щомісячної комісії становить 3%
Одноразова комісія за надання Кредиту Розмір комісії залежить від суми Кредиту.
При оформленні кредиту до 100 тис. грн розмір комісії становить 5% або 15%**, при оформленні на суму від 100 тис. грн. становить 2%.
Сума одноразової комісії розраховується від суми Кредиту та сплачується за рахунок кредитних коштів в день надання Кредиту.
** для клієнтів залучених із зовнішніого каналу, з більш ризиковим сегментом згідно ризик-правил (вимоги (критерії) до клієнтів стосовно приналежності клієнта до більш ризикового сегменту визначаються Банком за окремими методиками та внутрішньонормативними документами Банку).
15% (сума одноразової комісії розраховується від суми Кредиту та сплачується за рахунок кредитних коштів в день надання Кредиту)
Додаткові та супутні послуги третіх осіб Відсутні Відсутні
Нарахування процентів Щомісяця, нарахування процентів відбувається за методом «факт/факт» (до розрахунку приймається фактична кількість днів у місяці та році) Щомісяця, нарахування процентів відбувається за методом «факт/факт» (до розрахунку приймається фактична кількість днів у місяці та році)
Реальна процентна ставка, % річних від 52,34% до 150,66% ***
*** до 248,6% для клієнтів залучених із зовнішніого каналу, з більш ризиковим сегментом згідно ризик-правил
від 81,51% до 141,96%
Кількість та розмір платежів, періодичність внесення Кількість та розмір платежів залежить від строку та суми Кредиту.
Платежі сплачується щомісячно згідно з Графіком платежів, зазначеним в Кредитному договорі, та включають в себе:
- частину суми Кредиту, котра має бути погашена за розрахунковий період,
- нараховані за розрахунковий період проценти за користування кредитом,
- щомісячну комісію за розрахунковий період.
Оформлення Кредиту відбувається: без залучення Кредитного посередника із залученням Кредитного посередника
Калькулятор Зазначено на сайті Калькулятор_із Кредитним посередником
При бажанні отримати кредит у сумі 50 000,00 грн. на термін 12 місяців:
 • Сума за Договором 52 500,00 грн
 • Разова комісія 2 500,00 грн
 • Загальні витрати за кредитом 29 277,83 грн
 • Загальна вартість кредиту для Клієнта 79 277,83 грн
 • Щомісячний платіж 6 606,49 грн
 • Реальна річна 150.66%
При бажанні отримати кредит у сумі 50 000,00 грн. на термін 60 місяців:
 • Сума за Договором 52 500,00 грн
 • Разова комісія 2 500,00 грн
 • Загальні витрати за кредитом 136 388,34 грн
 • Загальна вартість кредиту для Клієнта 186 388,34 грн
 • Щомісячний платіж 3 106.47 грн
 • Реальна річна 101.96%
Попередження клієнтам – фізичним особам при користуванні послугою
 • Клієнт повертає суму кредиту, комісії та проценти за користування кредитом відповідно до умов Кредитного договору за банківським продуктом «Кредит готівкою» без застави (в тому числі для цілей рефінансування) в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІРО» для фізичних осіб та вимог законодавства України.
 • Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг)
 • Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
 • Клієнт може відмовитись від отримання рекламних матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування.
Можливі наслідки в разі невиконання Клієнтом обов'язків за договором
 • За несвоєчасну сплату нарахованих процентів за користування Кредитом Банк має право стягувати, а Клієнт зобов’язується сплатити Банку за кожен день прострочення пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період такого прострочення, від суми простроченої заборгованості, але не більше 15% від суми простроченої заборгованості.
 • Клієнт, в разі прострочення сплати заборгованості за Кредитом/нарахованими процентами, на вимогу Банку зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення.
 • У разі не повернення Суми Кредиту в терміни, встановлені Договором (в дати, передбачені Графіком платежів, в Кінцеву дату повернення Кредиту, або іншу дату, визначену Банком у письмовій вимозі у випадку порушення Клієнтом умов Договору), Клієнт зобов’язаний сплатити Банку проценти за порушення грошового зобов’язання (згідно з ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України) в розмірі передбаченому Кредитним договором
Чи може клієнт відмовитись від отриманого кредиту? Клієнт має право відмовитися від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про споживче кредитування»
Чи повинен клієнт в межах кредитного договору придбавати які-небудь супровідні послуги банку, кредитних посередників та третіх осіб? Так., при оформленні Кредиту Клієнт сплачує суму одноразової комісії за надання Кредиту. Послуги кредитних посередників відсутні.
Де клієнт може ознайомитись з текстом Публічної пропозиції на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб та типових кредитних договорів? https://creditdnepr.com.ua/umovy-ta-pravyla/pryvatnym-kliyentam/universalnyy-dogovir-bankivskogo-obslugovuvannya-pryvatnym-kliyentam
Де клієнт може ознайомитись з текстом правил (договірних умов) надання споживчого кредиту? Універсальний договір банківського обслуговування клієнтів-фізичних осіб
Кредитний договір (Кредит готівкою)
Посилання для користування Порядок роботи зі зверненнями клієнтів
Захист персональних даних

Приєднання клієнта до публічної пропозиції (оферти) передбачає надання його згоди на зазначені умови надання банківських послуг.
Клієнт має право в будь-який момент подати заяву про розірвання Договору банківського рахунку та надання додаткових послуг.
Клієнт може відмовитись від отримання рекламних матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування.
Наслідком невиконання Клієнтом зобов'язань за договором є припинення функціонування поточного рахунка та ділових відносин.
Зміни до Договору, в т.ч. щодо розміру комісій, тарифів, загальних витрат та вартості додаткових та супутніх послуг, можуть бути внесені за згодою Сторін в порядку та на умовах, визначених в Універсальному договорі банківського обслуговування фізичних осіб.
Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг.
Споживач має право відмовитися від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про споживче кредитування».
Наявність кредитних посередників або третіх осіб при розрахунках розміру платежів та бази його розрахунків за кредитним лімітом — відсутні.
Після припинення дії договору про надання банківської послуги, включно у зв'язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, клієнт має право звернутися до банку із запитом щодо інформації (довідки), яка стосується виконання сторонами зобов'язань, установлених договором, включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов’язань клієнта за договором у повному обсязі, яку банк надає у формі паперового або електронного документа (за вибором клієнта) протягом п’яти робочих днів із дня отримання банком такого запиту.
Відповідальність клієнта:
1. Клієнт несе наступну відповідальність за порушення своїх зобов'язань з Договором — згідно з умовами такого Договору та законодавства України.
2. За порушення умов Кредитного договору Клієнт на вимогу Банку зобов’язаний сплатити в термін/строк, визначений у вимозі:
— у разі прострочення виконання будь-якого грошового зобов’язання — суму боргу з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення;
— за несвоєчасну сплату нарахованих процентів за користування Кредитом — пеню за кожен день прострочення в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період такого прострочення, від суми простроченої заборгованості за процентами, але не більш ніж 15% від суми простроченої заборгованості за процентами, якщо інше не передбачено умовами Кредитного договору;
— за інші порушення умов Кредитного договору — штрафні санкції, визначені Кредитним договором.
3. Вимога Банку щодо сплати вищезазначених платежів направляється Клієнту відповідно до п. 2.7 Універсального Договору банківського обслуговування фізичних осіб.
4. Сплата пені та штрафу не звільняє Клієнта від виконання інших зобов’язань, передбачених Кредитним договором.
Порядок дій Банку у разі невиконання зобов’язань клієнтом:
1. З моменту виникнення простроченої заборгованості — інформування боржників про наслідки несплати та можливі варіанти врегулювання, взаємодія з боржником щодо погашення простроченої заборгованості.
2. Залучення колекторських агентств для роботи з боржниками.
3. Претензійно-позовне провадження.

Замовити
Кредит готівкою
Замовити
Кредитну картку
Замовити кредит
Маю поточну протерміновану заборгованість та/або виникало протермінування по кредиту в минулому більше ніж на 3 місяці
Переглянути інформацію про істотні характеристики послуги з надання кредиту