menu

Personal data processing

ЗГОДА
на обробку персональних даних
при передачі персональних даних на інтернет-ресурсах
з метою подання заявки на отримання послуги у Банку

Заповненням та відправленням заявки на замовлення банківського продукту на цій веб-сторінці (далі – Заявка) надаю АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (надалі – Банк) згоду на:

 • обробку моїх персональних даних, вказаних у Заявці, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон), в тому числі на включення моїх персональних даних до бази персональних даних Банку «Клієнти», що має на меті збереження та обробку інформації про клієнтів Банку та знаходиться за місцезнаходженням Банку, а також за адресами: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 17, м. Київ, вул. Паркова дорога, 16А, м. Київ, вул. Куренівська, 21А, та віртуальний центр обробки даних «GigaCloud», що знаходиться в м. Київ та м. Львів, та на серверній інфраструктурі Microsoft Azure та Amazon Web Services;
 • на збір (в тому числі в Бюро кредитних історій, якщо Заявка подана щодо кредитного продукту), обробку та передачу третім особам відомостей про мене, у тому числі тих, які я передав Банку шляхом заповнення Заявки, відповідно до вимог законодавства України,
 • на доступ Банку до моїх персональних даних у тому числі та не виключно збір, зберігання, використання та розповсюдження через Бюро кредитних історій інформації про мене (у т.ч. інформації, що міститься у державних реєстрах та інших базах публічного користування) у порядку, визначеному законодавством України, з метою: встановлення ділових відносин, отримання банківських та інших фінансових послуг (крім послуг у сфері страхування), а також здійснення Банком іншої діяльності відповідно до вимог та в порядку, визначених законодавством України, зокрема, але не обмежуючись, виконання Банком функцій в сфері фінансового моніторингу, оприлюднення (повідомлення) результатів участі в розіграшах та акціях Банку, виконання Банком інших функцій, що вимагають обробки персональних даних й інших відомостей, відповідно до законодавства України.

Я підтверджую, що ознайомлений зі змістом Законів України «Про захист персональних даних» та «Про банки і банківську діяльність», повідомлений про включення моїх персональних даних до бази персональних даних Банку та про свої права як суб’єкта персональних даних, визначені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних», зокрема:

 1. знати про джерела збирання, місцезнаходження бази даних, яка містить мої персональні дані, її призначення та найменування, мету обробки персональних даних, місцезнаходження володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим мною особам, крім випадків, встановлених чинним законодавством України;
 2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються мої персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних Банку;
 3. на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних Банку;
 4. отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законодавством України, відповідь про те, чи обробляються мої персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 5. пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 6. пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 7. на захист моїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 8. звертатися із скаргами щодо обробки своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
 9. застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 10. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 11. відкликати згоду на обробку персональних даних;
 12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 13. на захист від автоматизованого рішення, що має для мене правові наслідки.

Також надаю згоду на зберігання Банком моїх персональних даних протягом строку, визначеного відповідно до внутрішніх документів Банку та законодавства України, у тому числі відповідно до постанови Правління Національного банку України від 27.11.2018 №130 «Про затвердження Правил застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України».

У разі передачі мною Банку в ході встановлення ділових відносин персональних даних та/або інших відомостей третіх осіб я підтверджую, що:

 • я правомірно передав Банку персональні дані третіх осіб та підтверджую наявність окремої згоди кожної третьої особи, дані яких я передав, на обробку її даних Банком;
 • я ознайомлений про кримінальну відповідальність, передбачену статтею 182 Кримінального кодексу України, за незаконне збирання, зберігання, використання, поширення конфіденційної інформації про третіх осіб.

У разі заповнення та відправлення Заявки на замовлення кредитного продукту також надаю згоду на збір та обробку даних, що збираються на підставі знеособлених заявок до постачальників електронних комунікаційних послуг з метою проведення оцінки моєї електроннокомунікаційної поведінки за допомогою аналітичних моделей для отримання коефіцієнта електроннокомунікаційної поведінки, що відображає загальну динаміку (тенденцію) щодо замовлення електронних комунікаційних послуг (продуктів) різного виду з використанням мого номера телефону мобільного зв'язку та може бути використана Банком при прийнятті рішення про надання кредиту.

Заповненням та відправленням Заявки підтверджую, що я повідомлений про включення моїх персональних даних до баз персональних даних АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», а також пов’язаних з ним осіб, про володільця і розпорядника персональних даних, якими на момент надання цієї згоди є Банк, про склад та зміст зібраних персональних даних, всі мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» (у т. ч. право відкликати згоду на обробку персональних даних, якщо припинення Банком такої обробки не порушує вимог законодавства щодо банківської діяльності чи не спричиняє неможливість подальшої співпраці між мною та Банком, з інших причин), про мету збору персональних даних та осіб, яким передаються мої персональні дані. Я підтверджую достовірність та повноту інформації, наданої мною, а також надаю Банку дозвіл на перевірку цієї інформації та моєї ділової репутації шляхом використання наявних у Банку джерел.

Ця згода є безстроковою.

MAKE A REQUEST

* За умови його наявності