меню

Комплаєнс

АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» у своїй діяльності дотримується найвищих стандартів комплаєнс-вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України та ринкових стандартів, правил добросовісної конкуренції, корпоративної етики та запобігання конфлікту інтересів.

У Банку впроваджені єдині принципи та підходи щодо функціонування системи управління комплаєнс-ризиками з метою забезпечення відповідності діяльності Банку вимогам чинного законодавства України, внутрішнім нормативним документам Банку; постійної підтримки найвищого рівня культури управління комплаєнс-ризиками для захисту інтересів вкладників, клієнтів, контрагентів Банку; формування та підтримки стабільного позитивного іміджу Банку.

Документи

Повідомити про неприйнятну поведінку / Порушення в діяльності

Якщо Вам відомі наявні факти порушення вимог законодавства, протиправних дій, шахрайства або корупції, незаконної діяльності, розголошення / неналежних дій щодо збереження відомостей, що містять персональні дані, банківську таємницю (крім випадків, коли розкриття такої інформації передбачене законодавством України), неналежного управління ресурсами Банку, зловживання службовим становищем, інші аспекти неетичної поведінки працівників Банку (порушення норм та вимог Кодексу корпоративної етики Банку), а також факти наявності потенційного або реального конфлікту інтересів в діяльності Банку тощо, Ви можете проінформувати підрозділ комплаєнс АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», направивши відповідне повідомлення з метою проведення подальшої перевірки кожного факту та вжиття відповідних заходів.

Повідомити можна одним зі способів:

  • надіслати лист на адресу для кореспонденції: АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», вул. Жилянська, 32, м. Київ, 01033, Україна;
  • надіслати повідомлення на електронну адресу: compliance@creditdnepr.com
  • оформити звернення -> посилання на ФОРМУ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРУШЕННЯ

Скарги щодо якості обслуговування у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» тощо не є предметом розгляду Комплаєнс. Якщо Ваше повідомлення стосується вищезазначеної інформації, будь ласка, надайте таку інформацію за допомогою форми в розділі «КОНТАКТИ».

ФОРМА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРУШЕННЯ

Ви можете залишити свої контактні дані або повідомити нас конфіденційно. Банк гарантує збереження конфіденційності звернень про неприйнятну поведінку / порушення в діяльності Банку. Надання конфіденційних повідомлень враховує механізм забезпечення захисту заявників (whistleblowing policy mechanism). Якщо Ви вкажете своє прізвище, ім'я, по батькові та контактні дані, то Вам обов'язково повідомлять про заходи, вжиті за результатами перевірки отриманої від Вас інформації. У повідомленні варто вказати інформацію про ПІБ та посаду працівника / назву підрозділу Банку, щодо якого Вам стали відомі факти неприйнятної поведінки / порушення, дату / час інциденту та надати докази (за наявності). Доступ до наданої Вами інформації матиме обмежене коло працівників підрозділу комплаєнс АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО». Зазначена інформація розголошенню не підлягає. Звернення, надані з метою вирішення особистих конфліктів з працівниками АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», не розглядатимуться.

Форма повідомлення про порушення

КОНТАКТИ

Управління комплаєнс АТ «Банк Кредит Дніпро»
Email: compliance@creditdnepr.com

ОФОРМИТИ ЗАЯВКУ

* За умови його наявності