меню

Преміальні пакети

Міжнародна елітна платіжна картка – це платіжний інструмент, який дозволить вам цілодобово по всьому світу мати доступ до коштів на банківському рахунку (як власних, так і кредитних), здійснювати контроль руху цих коштів, накопичувати особисті заощадження, здійснювати розрахунки, користуватися додатковими можливостями, елітними сервісами та привілеями.

Це ваш особливий соціальний статус і престиж.
 

Преміальна картка Банку Кредит Дніпро надає її власникові такі переваги:

Можливі наслідки для клієнта в разі невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання банківської послуги споживчого кредитування:

  • Пеня у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, від суми простроченого платежу, що діяла у період, за який сплачується пеня (але не більше 15% від суми простроченого платежу) за кожен день такої прострочки — за несвоєчасне виконання кожного грошового зобов’язання за договором про споживчий кредит.
  • В разі прострочення сплати заборгованості за Кредитом та/або нарахованими процентами, на вимогу Банку Клієнт зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення
  • У разі порушення строків (термінів) повернення Кредиту - Клієнт зобов’язаний сплатити проценти за порушення грошового зобов’язання (згідно з ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України), що нараховуються на прострочену заборгованість за Кредитом в розмірі, встановленому відповідним рішенням колегіального органу Банку, від простроченої заборгованості за Кредитом за кожен день прострочення.

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг)

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.