меню

Загальні тарифи з документарних операцій

ВИДИ ПОСЛУГ І ОПЕРАЦІЙ БАЗОВІ ТАРИФИ ПОРЯДОК СПЛАТИ
4.1 Комісія за встановлення (збільшення) ліміту на здійснення документарних операцій Згідно рішення колегіального органу Банку* Нараховується та сплачується в день укладання договору (збільшення ліміту за договором).
4.2 Обмін, надсилання, отримання повідомлень та/або документів між банками за розрахунковими операціями на підставі письмового звернення клієнта 10 USD (без ПДВ) За кожне повідомлення, нараховується в день надання послуги та сплачується протягом трьох днів з дня надання послуги.
4.3 Відправлення/отримання запиту до банків з приводу уточнення стану авізованої документарної операції, а також уточнення платіжних реквізитів за документарними операціями, цінних паперів, тощо, за допомогою системи SWIFT. 50 USD (у т.ч.ПДВ) за кожне повідомлення SWIFT Перед наданням інформації щодо запиту (відповіді іншого банка, тощо)

* встановлюється тільки у разі прийняття відповідного рішення колегіальним органом банку, який одночасно узгоджує індивідуальний тариф на таку операцію за поданням Начальника Управління розвитку стратегічних напрямків корпоративного бізнесу

ОФОРМИТИ ЗАЯВКУ

* За умови його наявності