меню

Тендери

Банк Кредит Дніпро запрошує взяти участь у відкритих тендерах.

Діючі тендери

Акредитація у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» для надання послуг по стягненню проблемної заборгованості по кредитам без забезпечення клієнтів фізичних осіб

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК КРЕДИТ ДНІПРО оголошує проведення акредитації компаній, що надають послуги по стягненню проблемної заборгованості по кредитам без забезпечення клієнтів фізичних осіб для співпраці у 2020 р.

Інформація про замовника:

Найменування замовника:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»

Код ЄДРПОУ:

14352406

Місцезнаходження замовника:

01033 Україна, м. Київ, вул. Жилянська буд. 32

Контакти замовника:

+380986517913 Валентина Страхова

Інформація про процедуру:

Акредитація зовнішніх колекторських компаній для співпраці в 2020 р. 

Кінцевий строк подання пропозицій:

06.03.2020 р.

Очікувана вартість:

  •  

Інформація про послугу:

 

 

Вид послуги:

Послуги по стягненню проблемної заборгованості по кредитам без забезпечення клієнтів фізичних осіб

Опис окремої частини або частин послуги:

 

  • Проведення перемов від імені Банку з клієнтами - боржниками Банку щодо погашення заборгованості
  • Надсилання повідомлень клієнтам - боржникам Банку щодо погашення заборгованості
  • Здійснення заходів щодо врегулювання заборгованості клієнтами - боржниками Банку

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:

01033 Україна, м. Київ, вул. Жилянська буд. 32

Період постачання:

по 31 березня 2021 р.

Адреса подання пропозицій

Подати пропозицію у вигляді заповненої excel таблиці (форма додається) потрібно до 17.00 06.03.2020р. на електронну пошту  valentina.strakhova@creditdnepr.com

Кваліфікаційна заявка

Конкурс з відбору аудиторської фірми для проведення обов’язкового аудиту річної фінансової звітності АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»

АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» оголошує конкурс з відбору аудиторської фірми  для проведення обов’язкового аудиту річної фінансової звітності  АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», підготовленої відповідно до МСФЗ і вимог НБУ за рік, що закінчується 31.12.2019. 

1. Загальні положення

1.1. Запрошення до участі в конкурсі

АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (далі - Замовник) оголошує конкурс з відбору аудиторської фірми  для проведення:

- обов’язкового аудиту річної фінансової звітності  АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», підготовленої відповідно до МСФЗ і вимог НБУ за рік, що закінчується 31.12.2019.

1.2. Призначення конкурсу

Метою даного проекту є проведення прозорого та недискримінаційного відбору аудиторської фірми для проведення:

 

- Обов’язкового аудиту індивідуальної фінансової звітності Банку за 2019 рік та узгодженість звіту про управління з фінансовою звітністю за відповідний період

- Оцінки стійкості (оцінки якості активів та прийнятності забезпечення за кредитними операціями) відповідно до вимог постанови Правління НБУ від 22 грудня 2017 року № 141 «Про  здійснення оцінки стійкості банків та банківської системи  України» станом на  01 січня 2020 року.

1.3. Основні вимоги

Основними вимогами  є:

1. Компанія – учасник має входити до Реєстру аудиторів та РАД (Рада Аудиторської Діяльності), бути членом Аудиторської палати України та має бути включеною до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності та окремого розділу Реєстру аудиторів, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес

2. Відсутність підстав передбачених пп.2-7, 9 п.15 розділу ІІ Положення про порядок відхилення (відсторонення) Національним банком України аудиторської фірми, яка обрана банком для проведення зовнішнього аудиту,  затвердженого постановою Правління Національного банку від 02.08.2018 за  №89.

 

2. Процедура проведення конкурсу

2.1. Підтвердження одержання запиту конкурсної пропозиції 

Дата опублікування і розсилання запиту конкурсної пропозиції. 02.09.2019

Учасники повинні підтвердити одержання даного запиту конкурсної пропозиції і повідомити Замовникові за  адресою: 01033 Україна, м. Київ, вул. Жилянська 32, або на електронну пошту  dmitriy.bezbabny@creditdnepr.com про свою участь у конкурсу, вказавши дані контактної особи

2.2. Питання по запиту конкурсної пропозиції 

Учасник має право письмово звернутися до Замовника за роз'ясненнями щодо конкурсної документації. Замовник повинен дати відповідь на запит Учасника.

Остаточний термін подачі запитань по конкурсній документації – 16.09.2019

2.3. Збори учасників

Замовник має право провести збори учасників, які одержали конкурсну документацію, з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо конкурсної документації.

2.4. Строк подачі  конкурсних пропозицій

Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій учасниками – 16.09.2019

2.5. Термін дії пропозиції

Пропозиції повинні бути дійсними після крайнього терміну їхньої подачі на період не менше ніж 3 місяці.

 

 

 

 

 

3. Вимоги до конкурсної пропозиції

3.1. Склад і структура конкурсної пропозиції

Для правильного оформлення конкурсної пропозиції Учасник вивчає всю інформацію наведену в конкурсній документації.

У випадку неможливості подати всю інформацію, обумовлену конкурсною документацією, та/або надання КП, що не відповідає вимогам у всіх аспектах, подача такого КП буде віднесена на ризик Учасника й може викликати відхилення пропозиції на будь-якому етапі його розгляду. Конкурсна пропозиція повинна складатися із двох частин – технічної і комерційної.

Технічний опис містить інформацію про аудиторську фірму, включає документи, які підтверджують кваліфікацію Учасника, а саме:

1.Відомості про аудиторську фірму (далі – АФ), яка бере участь у конкурсі

1.1. Повне найменування АФ та номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності.

1.2. Відомості про включення АФ до окремого розділу Реєстрів аудиторів, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності суб’єктів, що становлять суспільний інтерес.

1.3. Реквізити (адреса, телефон, телекс, телефакс).

1.4. Досвід роботи АФ, ключового партнера з аудиту, аудиторів, які безпосередньо залучатимуться для проведення аудиту фінансової звітності АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», з надання аудиторських послуг щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, уключаючи банки.

1.5. Керівництво (прізвище, ім'я по батькові, посада).

1.6. Інформацію про аудиторів, ключового партнера з аудиту, які працюють в аудиторській фірмі за основним місцем роботи та залучатимуться для проведення аудиту фінансової звітності АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», із зазначенням їх прізвища, імені, по батькові, номера реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності.

1.7. Відомості про кількість штатних кваліфікованих працівників АФ, які залучатимуться до виконання завдань з аудиту фінансової звітності АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» та підтвердили кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону про аудит або мають чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності.

1.8. Інформацію про відсутність (наявність) в АФ, її керівника та/або аудиторів, які працюють в АФ (за основним місцем роботи або за сумісництвом), будь-яких стягнень, що застосовувалися протягом останніх трьох років органом, який регулює/регулював аудиторську діяльність.

1.9. Загальна інформація:

- форма власності і юридичний статус АФ;

- назва й адреса головного підприємства, дата утворення, місце реєстрації;

- спеціалізація;

- чисельність штатних та позаштатних працівників;

- коротка довідка про діяльність підприємства (організації) - опис аналогічних проектів;

- рекомендації клієнтів підприємства (організації);

2. Статут і повноваження посадових осіб

2.1. Копія документа про державну реєстрацію АФ.

2.2. Дозвіл на право ведення відповідної діяльності, якщо таке передбачається.

2.3. Прізвища осіб, уповноважених діяти від імені підприємства (організації) і які мають право підписувати юридичні документи на предмет виконання зобов'язань за результатами конкурсу.

3. Технічний потенціал

3.1. Наявність ліцензій та відповідних дозволів на проведення аудиту .

 

Цінова пропозиція повинна бути представлена у вигляді комерційної пропозиції з зазначенням вартості аудиту та термінів його проведення Якщо буде потреба, Учасники можуть внести зміни у вище зазначену цінову модель, надавши необхідне обґрунтування.

Примітка: Якщо буде потреба Замовник може звернутися до Учасника за додатковою інформацією.

3.2. Адреса подачі КП

КП повинні бути адресовані Замовнику за адресою: 01033 Україна, м. Київ, вул. Жилянська 32, або на електронну пошту dmitriy.bezbabny@creditdnepr.com

 

4. Конкурсні процедури

4.1. Витрати у зв'язку із КП

Учасник приймає всі витрати, пов'язані з підготовкою й поданням його пропозицій, а Замовник у кожному разі не є відповідальним за ці витрати незалежно від результату конкурсного процесу.

4.2. Конфлікти між різними частинами запиту конкурсної пропозиції 

У випадку виявлення протиріч між різними частинами ЗКП, Учасник повинен негайно надіслати запит Замовнику щодо того, яке положення є правильним.

4.3. Альтернативні пропозиції

Даний конкурс не передбачає подачу альтернативних пропозицій.

4.4. Переговори

Замовник залишає за собою право на:

• проведення переговорів з Учасниками з метою досягнення найбільш вигідних для себе умов;

• прийняття конкурсної пропозиції без проведення переговорів.

4.5. Внесення змін у запиту конкурсної пропозиції 

Не пізніше, ніж за три робочі дні до закінчення терміну подання  конкурсних пропозицій, Замовник має право за власною ініціативою або за результатами запитів Учасників внести зміни в конкурсну документацію й повідомити про ці зміни в письмовій формі всім Учасникам, яким було надано конкурсну документацію.

4.6. Завершення конкурсного процесу

Замовник залишає за собою право завершити конкурсний процес і відхилити всі конкурсні пропозиції в будь-який час до акцепту конкурсної пропозиції.

Замовник не несе ніякої відповідальності перед Учасниками у випадку ухвалення рішення про дострокове завершення конкурсного процесу.

Повідомлення про відхилення всіх конкурсних пропозицій (без мотивації прийняття такого рішення) надсилається всім Учасникам, які надали свої конкурсні пропозиції, протягом трьох днів від дня прийняття такого рішення.

4.7. Відхилення конкурсних пропозицій

Замовник має право відхилити пропозицію Учасника щодо участі в процедурі надання послуг на будь-якому етапі у випадку якщо:

• Конкурсна пропозиція Учасника не відповідає вимогам конкурсної документації;

• Учасник надає недостовірну інформацію щодо його відповідності встановленим кваліфікаційним вимогам або будь-яку іншу недостовірну інформацію;

• Учасник не відповідає кваліфікаційним вимогам;

• Конкурсна пропозиція надана після кінцевого терміну подачі;

• Будь-які спроби Учасника вплинути на оцінювання Замовником пропозицій або ухвалення рішення про вибір переможця можуть викликати відхилення його пропозиції;

4.8. Інші умови

Замовник залишає за собою право акцептувати будь-яку конкурсну пропозицію, з урахуванням додаткових факторів та умов, як-то, але не виключно: ціни, очікування від якості послуг аудиту, ділової репутації, компетентності, історії взаємовідносин із Банком, результатів додаткових переговорів за результатами конкурсних пропозицій тощо;

5. Комунікації

5.1. Особи, уповноваженим Замовником безпосередньо підтримувати зв'язок з Учасниками

Всі питання, що стосуються цього ЗКП, повинні направлятися особам, уповноваженим Замовником безпосередньо підтримувати зв'язок з Учасниками.

Ними є: Безбабний Дмитро Олександрович.

Електронна адреса:  dmitriy.bezbabny@creditdnepr.com

Замовник буде вдячний тим Учасникам, які на час проведення конкурсу визначать одну контактну особу від своєї компанії. Вся інформація від Замовника Учаснику буде направлятися цій контактній особі.

5.2. Лобіювання

Щоб уникнути обвинувачень у спробі вплинути на процедуру оцінки конкурсної пропозиції (п. 4.7) Учаснику рекомендується дотримувати правила «звертання до однієї контактної особи».

Учаснику рекомендується не використовувати лобіювання для досягнення будь-яких корисних цілей. Будь-які подібні дії можуть тільки затримати процес оцінки і, відповідно, укладання договору.

Недотримання рекомендацій з комунікації до або після остаточної дати подання пропозиції може привести до санкцій аж до відхилення конкурсної пропозиції Учасника.

5.3. Відмова від зобов'язань

Замовник відмовляється від зобов'язань, які можуть випливати з даної або будь-якої іншої письмової або усної інформації, доступної у зв'язку з даним ЗКП або наступними додатками.

Якщо буде потреба Учасник повинен провести таку незалежну оцінку й перевірку й прийняти всю відповідальність за будь-які рішення, пов'язані з такою оцінкою.

 

ОФОРМИТИ ЗАЯВКУ