меню

Статутні документи

Статут
zip
9.88 MB
Ліцензії
Реєстраційні документи
Реєстрація випуску цінних паперів

Проспект емісії акцій не оприлюднюється на сайті Банку відповідно до п.7 ст.30 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у зв'язку з тим, що акції Банку відчужені шляхом приватного розміщення.

Звіт(и) управителя іпотечним покриттям за результатами перевірки іпотечного покриття та інші документи не оприлюднюється на сайті Банку у зв'язку з тим, що Банк не здійснював емісію іпотечних облігацій.

Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у процесі приватного розміщення акцій при додатковій емісії Банком не здійснюються, оскільки акціонерне товариство складається з одного акціонера.

ОФОРМИТИ ЗАЯВКУ

* За умови його наявності