меню

Структура власності

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01.01.2018 року
N
з/п
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тип особи  Чи є особа власником істотної участі в банку Інформація про особу Участь особи в банку, % Опис взаємозв'язку особи з банком
пряма опосеред-кована сукупна
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1) ПІНЧУК ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ ФО Так Громадянство України, Україна, Київ 0 100 100 Пінчук В.М. володіє 99% статутного капіталу ПАРАМІДЖІАНІ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (PARAMIGIANI MANAGEMENT LIMITED) та володіє 100% статутного капіталу ВУДЕДЖ ОВЕРСІС ІНК. (WOODAGE OVERSEAS INC.), яка володіє 1% статутного капіталу ПАРАМІДЖІАНІ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (PARAMIGIANI MANAGEMENT LIMITED), що, в свою чергу, володіє 100 % статутного капіталу БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED), який є акціонером ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» та володіє 100 % його статутного капіталу. 

Примітка. Розрахунок опосередкованої участі ключового учасника в банку (колонка 7 таблиці):

N
з/п
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Розрахунок
1 2 3
1) ПІНЧУК ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ (1+99)*100*100/100(3-1)=100*100*100/100*100=100
Відомості про власників істотної участі в банку станом на 01.01.2017 року
N
з/п
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тип особи Тип істотної участі Інформація про особу Опис взаємозв'язку особи з банком
1 2 3 4 5 6
1) БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД 
(BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED)
ЮО П Мікінон, 8, 1065, Нікосія, Кіпр (Мykinon, 8, 1065, Nicosia, Cyprus), НЕ 107884 БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED) є акціонером ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», якому належить 100 % акцій ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО». 
Письмовий дозвіл Національного банку України на придбання істотної участі у розмірі 99,99986% статутного капіталу Банку надано згідно з рішенням Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 19.06.2007 р., № 149.
2) ПАРАМІДЖІАНІ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД 
(PARAMIGIANI MANAGEMENT LIMITED)
ЮО О Лукі Акріта, 2, Лакатамія, 2333, Нікосія, Кіпр (Louki Akrita, 2, Lakatamia, 2333, Nicosia, Cyprus), НЕ 292251 ПАРАМІДЖІАНІ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (PARAMIGIANI MANAGEMENT LIMITED) володіє 100 % статутного капіталу БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED), який володіє 100 % статутного капіталу ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».
3) ПІНЧУК ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ ФО О Громадянство України, Україна, м. Київ Пінчук В.М. володіє 99% статутного капіталу ПАРАМІДЖІАНІ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (PARAMIGIANI MANAGEMENT LIMITED) та володіє 100% статутного капіталу ВУДЕДЖ ОВЕРСІС ІНК. (WOODAGE OVERSEAS INC.), яка володіє 1% статутного капіталу ПАРАМІДЖІАНІ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (PARAMIGIANI MANAGEMENT LIMITED), що, в свою чергу, володіє 100 % статутного капіталу БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED), який є акціонером ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» та володіє 100 % його статутного капіталу. 
Рішення Національного банку України про погодження набуття Пінчуком В.М. істотної участі у ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» прийнято Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем 24.11.2015 р. за № 544.

 

ОФОРМИТИ ЗАЯВКУ