меню

Факторинг - це комплекс банківських послуг, що полягає в наданні фінансування Фактором Клієнту під відступлення права грошової вимоги.

За договором факторингу Фактор передає грошові кошти в розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт відступає Факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (Дебітора).

До функцій факторингу входить:

 1. Фінансування поставок товарів з відстроченням платежу (в залежності від ризиків, характерних для конкретної факторингової операції, сума фінансування складає до 85% від суми поставки).
 2. Управління дебіторською заборгованістю, що призводить до покращення платіжної дисципліни покупців. Управління дебіторською заборгованістю передбачає:
 • контроль за своєчасністю оплати заборгованості;
 • надання звітів та нагадувань щодо оплати заборгованості.
 • інформаційне супроводження операцій факторингу тощо.

Переваги факторингу для бізнесу:

Що необхідно для отримання факторингу?

Ви можете швидко отримати відповідь про можливість та умови фінансування:

 1. Можливість отримати фінансування без надання застави
 2. Надання факторингу може здійснюватись при наявності кредитів в нашому або інших банках
 3. Факторинг забезпечує прискорення швидкості обігу дебіторської заборгованості, що призводить:
  • до збільшення обсягів продажів, асортименту, та відповідного розширення присутності на ринку;
  • до приросту операційних прибутків за короткий проміжок часу тощо.
 4. Робота по факторингу сприяє:
  • зменшенню ризиків, пов’язаних з виконанням Покупцями зобов’язань за договорами поставки
  • хеджуванню ринкових та валютних ризиків, пов’язаних з коливанням цін на товар та зміною курсів валют
  • уникненню ризиків ліквідності.
 5. Зникає потреба в мобілізації коштів на визначену дату для розрахунків із   Банком - погашення заборгованості відбувається за рахунок коштів, що надходять від Покупців товару.

ОФОРМИТИ ЗАЯВКУ

* За умови його наявності