меню

БАНКУ КРЕДИТ ДНІПРО ПІДТВЕРДЖЕНО КРЕДИТНИЙ РЕЙТИНГ НА РІВНІ UAAA+

05 Грудня 2022

Українське РА IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг Банку Кредит Дніпро на рівні uaAA+. Як зазначається у релізі РА IBI-Rating, підтвердження рейтингу обумовлено збереженням показників ефективності діяльності на високому рівні та їх покращенням, прибутковою поточною діяльністю, підтриманням показників капіталізації на достатньому рівні, прийнятною диверсифікацією ресурсної бази, зростанням працюючого кредитного портфеля, утриманням обсягів резервування на достатньому рівні, невисоким рівнем частки проблемної заборгованості в чистому кредитному портфелі, значним обсягом високоліквідних активів та покращенням нормативів ліквідності, а також наявністю фінансової підтримки з боку акціонера банківської установи.

Як зазначається у релізі, показники рентабельності Банка зберігались на високому рівні і мали позитивну динаміку, незважаючи на складні умови діяльності під час періоду воєнного стану.

Так, протягом 9 місяців 2022 року відбулося вагоме нарощення чистого операційного доходу, який становив 1,2 млрд грн, що на 44% перевищило результат аналогічного періоду минулого року та сприяло утриманню значення коефіцієнта ефективності діяльності на рівні понад 290%.

Враховуючи вагоме зростання процентних доходів та результату від торговельних операцій, Банку вдалося сформувати додаткові резерви під заборгованість клієнтів за кредитами та отримати при цьому додатний фінансовий результат – чистий прибуток установи за підсумками 3-х кварталів 2022 року склав 143,6 млн грн.

Банк продовжує запроваджувати нові програми кредитування (в тому числі в рамках програм державної підтримки), розвивати роздрібне, агро та корпоративне кредитування, відбувається нарощення працюючого кредитного портфеля, що відобразилось на покращенні показників ефективності діяльності.

Разом із нарощенням працюючого кредитного портфеля активна діяльність по врегулюванню проблемної заборгованості, збільшення сформованих резервів, списання заборгованості за рахунок сформованих резервів дозволяють утримувати частку проблемної заборгованості в чистому кредитному портфелі (з урахуванням сформованих резервів) на невисокому рівні – станом на 01.10.2022 р. відповідний показник не перевищував 6,4%.

«За всіма показниками ефективної діяльності, за кожною цифрою насправді стоїть величезна емоційна складова та надзвичайні зусилля команди, яка забезпечує безперебійність функціонування всіх систем та процесів для підтримки наших клієнтів та в цілому фінансового фронту України», — прокоментував Сергій Панов. — Як і вся банківська система, ми маємо ефективні протоколи реагування на потенційно критичні ситуації та вже зараз працюємо над стратегією розвитку та зміцнення Банку у 2023 році», — додав Сергій.

Банк має високий рівень ліквідності з трендом до зростання, зі значним запасом виконує вимоги щодо значення коефіцієнту покриття ліквідністю (LCR) – станом на початок жовтня 2022 року фактичне значення LCR за всіма валютами та в іноземній валюті становило відповідно 196% та 195% (при мінімально необхідних 100%), що свідчить про високий рівень стійкості Банку до короткострокових шоків ліквідності. Фактичне значення коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR), станом на 01.10.2022 р. складало 205%, що із вагомим запасом перевищує мінімально необхідне значення (90%) та свідчить про наявність достатнього рівня довгострокового фондування.

За рахунок позитивного фінансового результату Банку утримує значення регулятивного капіталу на рівні 1,5 млрд грн, а значення нормативу адекватності капіталу Н2 становило майже 22% станом на 01.10.2022 р. (при необхідних 10%).

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», в тому числі: фінансова звітність за 2019-2021 рр. та 9 місяців 2022 року, планові показники діяльності, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

ОФОРМИТИ ЗАЯВКУ

* За умови його наявності