меню

БАНКУ КРЕДИТ ДНІПРО ПІДТВЕРДЖЕНО РЕЙТИНГ НАДІЙНОСТІ ДЕПОЗИТІВ НА РІВНІ «5»

12 Грудня 2022

Рейтингове агентство IBI-Rating підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів Банку Кредит Дніпро на рівні «5», що означає «відмінну надійність».

Так, портфель коштів клієнтів на 01.10.22 досяг 18 691 млн грн, що на 29% більше, ніж на початок року. При цьому, обсяг вкладів юридичних осіб за цей період зріс на 38% та склав 15 254 млн грн. Зазначимо, що незважаючи на воєнний час кошти фізичних осіб знаходяться на стабільному рівні та складають 3 437 млн грн, що демонструє довіру українців до Банку.

Як зазначається в релізі агентства, Банк має високий рівень ліквідності з трендом до зростання, зі значним запасом виконує вимоги щодо значення коефіцієнту покриття ліквідністю (LCR) — станом на початок жовтня 2022 року фактичне значення LCR за всіма валютами та в іноземній валюті становило відповідно 196% та 195% (при мінімально необхідних 100%), що свідчить про високий рівень стійкості Банку до короткострокових шоків ліквідності. Фактичне значення коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR), станом на 01.10.2022 р. складало 205%, що із вагомим запасом перевищує мінімально необхідне значення (90%) та свідчить про наявність достатнього рівня довгострокового фондування. За рахунок позитивного фінансового результату Банк утримує регулятивний капітал на рівні 1,5 млрд грн, а значення нормативу адекватності регулятивного капіталу Н2 становить 22% (при необхідних 10%).

Нагадаємо, українське РА IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг Банку Кредит Дніпро на рівні uaAA+. Підтвердження рейтингу обумовлено збереженням показників ефективності діяльності на високому рівні та їх покращенням, прибутковою поточною діяльністю, підтриманням показників капіталізації на достатньому рівні, прийнятною диверсифікацією ресурсної бази, зростанням працюючого кредитного портфеля, утриманням обсягів резервування на достатньому рівні, невисоким рівнем частки проблемної заборгованості в чистому кредитному портфелі, значним обсягом високоліквідних активів та покращенням нормативів ліквідності, а також наявністю фінансової підтримки з боку акціонера банківської установи.

Станом на 01.10.2022 р. активи банку складають 22 433 млн грн, статутний капітал — 3 587 млн грн.

ОФОРМИТИ ЗАЯВКУ

* За умови його наявності