меню

До уваги клієнтів — власників кредитних карток! Зміни до порядку нарахування обов’язкового мінімального платежу та процентів за кредитними картками

01 Липня 2022

Шановні Клієнти!

Якщо станом на 30.06.2022 року Ви маєте діючу кредитну картку з пільговим періодом, оформлену в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», це повідомлення для Вас. Повідомляємо Вам, що АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (далі – Банк) будуть внесені зміни до порядку нарахування обов’язкового мінімального платежу та процентів за кредитними картками з пільговим періодом у випадку, коли клієнти Банку не виконують повне погашення заборгованості протягом платіжного періоду. Внесення змін стосується нарахування обов’язкового мінімального платежу та процентів, а саме:

БУЛО СТАНЕ
Обовʼязковий платіж складається з % від суми заборгованості за Кредитом, суми нарахованих процентів і комісій за користування Кредитом станом на кінець останнього Операційного дня місяця, за який сплачується Обов’язковий платіж Обовʼязковий платіж складається з % від суми заборгованості за Кредитом, яка існувала станом на кінець останнього Операційного дня попереднього місяця та залишається непогашеною станом на дату розрахунку Банком Обов’язкового платежу, а також суми всіх нарахованих процентів і комісій за користування Кредитом станом на 06 число кожного місяця або станом на перший Операційний день, що слідує за 06 числом місяця, якщо 06 число є Неробочим днем у відповідному місяці
  Проценти нараховуються Банком двічі на календарний місяць – в останній Операційний день місяця та 06 числа кожного місяця або в перший Операційний день, що слідує за 06 числом місяця, якщо 06 число є Неробочим днем у відповідному місяці.

а також зміни у нарахуванні процентів, які включаються до розміру щомісячного обов’язкового платежу, та періодичності погашення мінімального щомісячного обов’язкового платежу, а саме:

  БУЛО СТАЛО
Назва операції/послуги Розмір тарифу Додаткові умови Розмір тарифу Додаткові умови
Розмір мінімального щомісячного обов'язкового платежу 2% від суми заборгованості та нараховані проценти і комісії - 2% від суми заборгованості або 100% суми заборгованості у випадку, якщо заборгованість менша або дорівнює 100,00 грн., та нараховані відповідно до умов договору проценти і комісії -
Періодичність погашення мінімального щомісячного обов'язкового платежу з 06 числа місяця, наступного за звітним, по 05 число місяця, що йде через один місяць після звітного - перший платіж - з 06 числа місяця, наступного за місяцем, в якому був використаний кредит, по 05 число місяця, що йде через один місяць після місяця, в якому був використаний кредит другий та кожний наступний платіж - щомісячно до 05 числа кожного місяця -

Вищевказані зміни до порядку нарахування обов’язкового мінімального платежу та процентів за кредитними картками з пільговим періодом для Вас набудуть чинності 01.08.2022 року.

ОФОРМИТИ ЗАЯВКУ

* За умови його наявності