меню

Інформація для клієнтів

Кредитна картка

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЛУГИ З НАДАННЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ (БЕЗ ЗАСТАВИ)

Калькулятор по кредитній карті з пільговим періодом

Тарифи банку з обслуговування кредитних карток з пільговим періодом

Паспорт споживчого кредиту «Кредитна картка Freecard Gold»

 • Приєднання клієнта до публічної пропозиції (оферти) передбачає надання його згоди на зазначені умови надання банківських послуг.
 • Клієнт може відмовитись від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів.
 • Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
 • Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг.
 • Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором.
 • Споживач має право відмовитися від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про споживче кредитування».
 • Наведені обчислення реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача є репрезентативними та базуються на обраних споживачем умовах кредитування, викладених вище.

 

Кредит готівкою

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЛУГИ З НАДАННЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ

Інформація щодо співпраці з бюро кредитних історій

Типові форми угод

Паспорт споживчого кредиту для продуктів «Кредити готівкою»

 • Приєднання клієнта до публічної пропозиції (оферти) передбачає надання його згоди на зазначені умови надання банківських послуг.
 • Клієнт може відмовитись від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів.
 • Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
 • Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг.
 • Споживач має право відмовитися від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про споживче кредитування».
 • Наведені обчислення реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача є репрезентативними та базуються на обраних споживачем умовах кредитування, викладених вище.
 • Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором.

ОФОРМИТИ ЗАЯВКУ

* За умови його наявності