меню

Банківські гарантії

Банківська гарантія – безвідкличне зобов’язання Банку сплатити гарантовану суму кредитору (Бенефіціару) у випадку отримання від нього письмової вимоги, яка свідчить про невиконання боржником (Принципалом) своїх зобов’язань.

АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» надає наступні види гарантій:

 • Тендерні
 • Туристичні
 • Гарантії платежу
 • Гарантії виконання зобов’язань за контрактом
 • Гарантії повернення авансового платежу
ПЕРЕВАГИ РОБОТИ З ГАРАНТІЯМИ:
 • Зменшення ризиків в комерційній діяльності – гарантування банком грошової компенсації у разі невиконання зобов’язань за договором
 • Може бути альтернативою передплати
 • Дозволяє отримати додаткову відстрочку платежу
 • Значно дешевший інструмент порівняно із кредитом
Тарифи з обслуговування банківських гарантій (контр-гарантій), резервних акредитивів:
# ВИДИ ПОСЛУГ І ОПЕРАЦІЙ ТАРИФИ ДЛЯ ОПЕРАЦІЙ В ГРИВНІ ТАРИФИ ДЛЯ ОПЕРАЦІЙ В ВАЛЮТІ ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ
1.1 Надання (випуск та обслуговування) гарантії, забезпеченої 100% грошовим покриттям Тендерні, туристичні гарантії:
1,0% від суми гарантії фіксовано,
мінімум 1000 UAH, максимум 20 000 UAH

Гарантія виконання зобов’язань (як наслідок виграшу тендеру):
1,0% від суми гарантії фіксовано
мінімум 1200 UAH, максимум 25 000 UAH

Для всіх інших видів гарантій:
1% річних від суми гарантії,
мінімум 1000 UAH за місяць або його частину
1,2% річних від суми гарантії, мінімум 40 USD за місяць або його частину 1) Для тендерних гарантій, гарантій виконання як наслідок виграшу тендеру, туристичних гарантій – нараховується в день надання послуги за весь період дії гарантії та сплачується в день надання послуги.

2) Для інших видів гарантій
 • нараховується щомісячно в останній робочий день місяця за фактичний строк дії гарантії в місяці нарахування та сплачується до 10 числа місяця, що слідує за місяцем нарахування АБО
 • нараховується в день закінчення строку дії гарантії за фактичний строк дії гарантії в місяці нарахування та сплачується в день нарахування комісії.
1.2 Надання (випуск та обслуговування) гарантії, в забезпечення якої прийняті майнові права на депозит 2,0% річних від суми гарантії,
мінімум 1000 UAH за місяць або його частину
2,0% річних від суми гарантії,
мінімум 40 USD за місяць або його частину
1) Для тендерних гарантій, гарантій виконання як наслідок виграшу тендеру, туристичних гарантій – нараховується в день надання послуги за весь період дії гарантії та сплачується в день надання послуги.

2) Для інших видів гарантій
 • нараховується щомісячно в останній робочий день місяця за фактичний строк дії гарантії в місяці нарахування та сплачується до 10 числа місяця, що слідує за місяцем нарахування АБО
 • нараховується в день закінчення строку дії гарантії за фактичний строк дії гарантії в місяці нарахування та сплачується в день нарахування комісії.
1.3 Надання (випуск та обслуговування) гарантії, не забезпеченої 100% грошовим покриттям або депозитом(що надаються під інші види забезпечення або бланкові) Тендерні гарантії:
до 10 000.00 грн – 950 UAH
від 10 000.01 до 30 000.00 грн – 1150 UAH
від 30 000.01 до 70 000.00 грн – 1650 UAH
від 70 000.01 до 300 000.00 грн – 2,5% від суми фіксовано
від 300 000.01 до 600 000.00 грн – 2% від суми фіксовано
від 600 000.01 до 1 000 000.00 грн – 1,75% від суми фіксовано
від 1 000 000.01 - 2,25% від суми фіксовано

Гарантія виконання зобов’язань (як наслідок виграшу тендеру):
До 10 000,00 грн – 1 150 UAH
Від 10 000,01 до 30 000,00 грн – 1 350 UAH
від 30 000.01 до 70 000.00 грн – 1 850 UAH
від 70 000.01 - 2,75% від суми фіксовано

Туристичні гарантії:
На суму еквівалентну 2 000.00 EUR – 1 500 UAH за рік
На суму еквівалентну 10 000.00 EUR – 3000 UAH за рік
На суму еквівалентну 20 000.00 EUR – 6000 UAH за рік

Для всіх інших видів гарантій:
2,0-5,0% річних від суми гарантії, мінімум 2500 UAH за місяць або його частину
2,0-5,0% річних від суми гарантії, мінімум 100 USD за місяць або його частину 1) Для тендерних гарантій, гарантій виконання як наслідок виграшу тендеру, туристичних гарантій – нараховується в день надання послуги за весь період дії гарантії та сплачується в день надання послуги.

2) Для інших видів гарантій
 • нараховується щомісячно в останній робочий день місяця за фактичний строк дії гарантії в місяці нарахування та сплачується до 10 числа місяця, що слідує за місяцем нарахування АБО
 • нараховується в день закінчення строку дії гарантії за фактичний строк дії гарантії в місяці нарахування та сплачується в день нарахування комісії.
1.4 Внесення змін до гарантії 400 UAH 50 USD Нараховується та сплачується в день надання послуги.
1.5 Авізування умов гарантії іншого банку 0,1% від суми гарантії, мінімум 500 UAH, максимум 2500 UAH 0,1% від суми гарантії, мінімум 50 USD, максимум 250 USD Нараховується в день надання послуги та сплачується протягом трьох днів з дня надання послуги.
1.6 Авізування змін до умов гарантії 400 UAH 40 USD Нараховується в день надання послуги та сплачується протягом трьох днів з дня надання послуги.
1.7 Здійснення платежу за гарантією в результаті отримання вимоги 0,15% від суми вимоги, мінімум 1500 UAH, максимум 2500 UAH 0,15% від суми вимоги, мінімум 75 USD, максимум 300 USD Нараховується та сплачується в день надання послуги.
1.8 Складання та відправлення вимоги за гарантією 1000 UAH 100 USD Нараховується та сплачується в день надання послуги.
1.9 Створення або доробка платіжної статті контракту, договору, або іншого документа, або інших документів на прохання Клієнта 500 UAH (в т.ч. ПДВ) 50 USD (в т.ч. ПДВ) Нараховується та сплачується в день надання послуги.
1.10 Розробка та узгодження проформи гарантії за індивідуальними вимогами Клієнта 500 UAH (в т.ч. ПДВ) 50 USD (в т.ч. ПДВ) Нараховується та сплачується в день надання послуги.

Примітки:

 • Комісії інших банків ( у т.ч. іноземних) сплачуються додатково.
 • Комісійна винагорода, що виражена в іноземній валюті, нараховується та сплачується в гривні по курсу НБУ на день нарахування.
 • Клієнт компенсує Банку комісії інших банків (у т. ч. іноземних) в гривні за курсом НБУ на дату сплати іноземному банку. Комісія іноземного банку сплачується клієнтом протягом трьох днів з дня відповідного повідомлення, що надсилається Банком клієнтові. Нарахування такої комісії відбувається в день сплати іноземному банку.

ОФОРМИТИ ЗАЯВКУ

* За умови його наявності