меню

єОселя

Іпотека

єОселя

державна програма доступного іпотечного кредитування житла реалізуються за підтримки Президента та Уряду України

Замовити консультацію

Хто може стати учасником?

Окремі категорії
 • військовослужбовці ЗСУ за контрактом, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міноборони, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, Держспецтрансслужби, прокурори спеціалізованих прокуратур у сфері оборони Офісу Генерального прокурора, особи рядового і начальницького складу ДСНС, співробітники Служби судової охорони, детективи, старші детективи та особи начальницького складу Національного антикорупційного бюро, особи рядового і начальницького складу ДБР детективи та особи начальницького складу Бюро економічної безпеки, поліцейські, а також члени сімей зазначених осіб;
 • медичні працівники закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності;
 • педагогічні працівники закладів освіти державної або комунальної форми власності;
 • наукові (науково-педагогічні) працівники закладів освіти та наукових установ державної або комунальної форми власності.
Масова іпотека
 • ветерани війни та члени їх сімей; учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, визначені статтею 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, а також сім’ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;
 • внутрішньо переміщені особи;
 • інші громадяни, які відповідають умовам Програми «єОселя».
Важливо знати

Корисна інформація

Умови Масова іпотека Окремі категорії
Мета Купівля житлової нерухомості на вторинному ринку
3%
Процентна ставка, річних 7%
(базова процентна ставка)
7%
Сплачується Позичальником у випадку припинення/призупинення виплат державної підтримки або невідповідності Позичальника/невиконання Позичальником Умов* та Правил**
*Умови - умови забезпечення ПрАТ «Укрфінжитло» доступного іпотечного кредитування громадян України, затверджені Постановою КМУ від 2 серпня 2022 р. № 856, що розміщені на веб-сайті Верховної Ради України за посиланням.
** Правила щодо забезпечення приватним акціонерним товариством «Українська фінансова житлова компанія» доступного іпотечного кредитування громадян України, що розміщені на офіційному веб-сайті ПрАТ «Укрфінжитло» за посиланням.
Сума кредиту від 100 тис. грн до 6 млн. грн
Перший (початковий) внесок від 20% оціночної вартості нерухомості
Строк кредитування до 240 місяців (включно)
Схема погашення
 • ануїтетна схема(погашення згідно графіку рівними платежами щомісяця)
 • класична схема (погашення заборгованості по кредиту рівними частинами щомісяця)
Реальна річна процентна ставка 7,9%*** річних

***Значення реальної річної процентної ставки обчислено із розрахунку базової процентної ставки та за умови, що:
- вартість нерухомості –5 млн грн;
- сума кредиту – 4 млн грн;
- строк кредиту - 20 років;
- форма погашення кредиту- ануїтет.

Додаткові платежі, які є обов’язковими для укладання Кредитного та Іпотечного договорів

Комісія за надання кредиту (одноразова) 0,7% від суми наданого кредиту
Страхування іпотеки (щорічно) 0,25% від оціночної вартості нерухомості
Послуги нотаріуса 9 000  грн (орієнтовно)
Оцінка нерухомості 3 000 грн (орієнтовно)

Вимоги до Позичальника

 • громадяни України;
 • вік від 21 до 70 років (на дату закінчення строку кредитування);
 • відсутність у Позичальника та членів його сім’ї*  власного житла зовсім або воно:‍
  • менше ніж 52,5 м2 + 21 м2 на кожного наступного члена сім'ї додатково (ваш чоловік/дружина та неповнолітні діти, що проживають з вами),‍
  • розташоване в районі бойових дій або на тимчасово окупованій території;
 • відсутність в санкційних списках;
 • відсутня участь в інших чинних державних програмах із забезпечення житлом.

*Під членами сім’ї Позичальника розуміється дружина (чоловік), зокрема особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, але не перебувають у зареєстрованому шлюбі (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), їх малолітні та неповнолітні діти (до 18 років (повноліття), якщо згідно із законом вони не набувають прав повнолітньої особи раніше), які проживають разом з позичальником.

Вимоги до предмету іпотеки

Тип Квартира в багатоквартирному житловому будинку (крім державної чи комунальної форм власності) або Житловий будинок (в т.ч. земельна ділянка)
Експлуатація для Окремих категорій  - квартира в будинку або житловий будинок без вікових обмежень, окрім тих, що розташовані в обласному центрі або м. Києві (вимога введення в експлуатацію протягом 10-ти років до дати укладання кредитного договору)
для категорії Позичальників, що відносяться до внутрішньо переміщених осіб або до інших громадян України - квартира в будинку або житловий будинок, прийнятий в експлуатацію протягом 3-х років до дати укладення кредитного договору.
Розташування На території України, за винятком тимчасово окупованої території та районів бойових дій.
Гранична вартість 1м2 загальної площі житлової нерухомості
 • для міст Київ, Дніпро, Львів, Одеса та Харків не може перевищувати опосередковану вартість спорудження житла за регіонами України, визначену Мінінфраструктури та збільшену в 2 рази
 • для міст з населенням понад 300 тис. осіб, обласних центрів, а також населених пунктів, які розташовані на відстані до 15 кілометрів від меж м. Києва та обласних центрів – в 2 рази
 • для міст та інших населених пунктів з населенням до 300 тис. у 1,75 рази.
Нормативна площа Квартира - з розрахунку 52,5 м2 на 1 особу + 21 м2 на кожного наступного члена сім'ї додатково (ваш чоловік/дружина та неповнолітні діти, що проживають з вами)
Будинок - з розрахунку 62,5 м2 на 1 особу + 21 м2 на кожного наступного члена сім'ї додатково (ваш чоловік/дружина та неповнолітні діти, що проживають з вами)
У випадку купівлі нерухомості, загальна площі якої більше нормативної площі житла - сума перевищення граничної вартості 1 кв. метра та нормативної площі житла покривається позичальником за рахунок першого внеску.

Важлива інформація

Відмова від кредиту Позичальник не має права відмовитися від Кредитного договору за банківським продуктом ««Споживчий кредит на придбання нерухомості за програмою «єОселя» в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».
Отримання довідки про виконання зобов'язань
та/або відсутність заборгованості
Позичальник, після припинення дії Кредитного договору (у зв'язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору) - має право звернутися до банку із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов'язань, установлених договором, включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов'язань клієнта за договором у повному обсязі, яку банк надає у формі паперового або електронного документа (за вибором клієнта) протягом п'яти робочих днів із дня отримання банком такого запиту.
Попередження
 • Позичальник повертає суму кредиту та проценти за користування кредитом відповідно до умов Кредитного договору за банківським продуктом ««Споживчий кредит на придбання нерухомості за програмою «єОселя» для фізичних осіб та вимог законодавства України.
 • У Позичальника є можливість достроково повернути кредит.
 • Штрафні санкції за дострокове повернення кредиту відсутні.
 • Будь-які зміни до Кредитного договору, а також розірвання договору про Кредит за програмою «єОселя» оформляються у вигляді додаткових договорів до такого Кредитного договору
 • Банк не має права вносити зміни до укладених з Позичальниками договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом
 • Банку забороняється вимагати від Позичальника придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).
 • Позичальник має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.
Можливі наслідки порушення умов кредитного договору
 • Сукупна сума неустойки (штраф, пеня) та інших платежів, що підлягають сплаті Позичальником за порушення виконання його зобов'язань за Кредитним договором, не може перевищувати розмір, встановлений законодавством
 • За несвоєчасну сплату нарахованих процентів за користування Кредитом Банк має право стягувати, а Позичальник зобов’язується сплатити Банку за кожен день прострочення пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період такого прострочення, від суми простроченої заборгованості, але не більше 15% від суми простроченої заборгованості.
 • Позичальник, в разі прострочення сплати заборгованості за Кредитом/нарахованими процентами, на вимогу Банку зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення.
 • Позичальник, в разі не своєчасного надання Банку підтвердження  внесення чергового страхового платежу за договором страхування предмету Іпотеки, зобов’язаний протягом 3-х робочих днів з дати отримання відповідної вимоги Банку сплатити штраф в розмірі передбаченому Кредитним договором.
 • Позичальник, в разі не своєчасного надання Банку інформації/документів для перевірки його платоспроможності, зобов’язаний протягом 3-х робочих днів з дати отримання відповідної вимоги Банку сплатити штраф в розмірі передбаченому Кредитним договором.
 • У разі не повернення Суми Кредиту в терміни, встановлені Кредитним договором (в дати, передбачені Графіком платежів, в Кінцеву дату повернення Кредиту, або іншу дату, визначену Банком у письмовій вимозі у випадку порушення Клієнтом умов Кредитного договору), Позичальник зобов’язаний сплатити Банку проценти за порушення грошового зобов’язання (згідно з ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України) в розмірі передбаченому Кредитним договором.
Інформація для ознайомлення з текстом договірних умов надання споживчого кредиту Кредитний договір (за банківським продуктом ««Споживчий кредит на придбання нерухомості за програмою «єОселя»)
Іпотечний договір
Посилання для користування Порядок роботи зі зверненнями клієнтів
Захист персональних даних
Чи можна отримати кредит, якщо в тебе вже є у власності нерухомість?
Так, скористатись умовами Програми можна, якщо у власності Позичальника та членів його сім’ї є наявне нерухоме майно менше ніж 52,5 м2 загальної площі житлової нерухомості для сім’ї з однієї особи (одинока особа), та додатково 21 кв. метр — на кожного наступного члена сім’ї (не враховується нерухомість, що розташована в районі проведення воєнних (бойових) дій або на території, яка перебуває в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), визначених на підставі затвердженого Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 25.04.2022 № 75 (зі змінами та доповненнями) Переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), з урахуванням тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.
Чи можна придбати нерухомість площею більшою, ніж нормативна?
Так. При цьому вартість загальної площі нерухомості, яка буде перевищувати нормативну площу оплачується власним коштом.
Яка нерухомість не підлягає кредитуванню?
Предметом іпотеки не можуть бути:
- приміщення з фондів житла, призначеного для тимчасового проживання;
- квартира в багатоквартирному житловому будинку, що є об’єктом права державної чи комунальної власності;
- квартира в житловому будинку квартирного типу (багатоквартирному будинку), прийнята в експлуатацію раніше ніж:
- для «Окремих категорій» — за десять років до дати укладення договору, якщо такий об’єкт нерухомості розташований у м. Києві або в обласному центрі
- для «Масової іпотеки» — за три роки до дати укладення договору іпотеки
- квартира в багатоквартирному будинку, який розташований на територіях активних бойових дій та/або територіях, тимчасово окупованих Російською Федерацією;
- нерухомість, яка знаходиться в аварійному стані, не є ліквідною та не відповідає вимогам Банку.
Як можна подати заявку на отримання кредиту по програмі «єОселя»?
Через застосунок Дія

Позичальник повертає суму кредиту та проценти за користування кредитом відповідно до умов Кредитного договору за банківським продуктом ««Споживчий кредит на придбання нерухомості за Програмою «єОселя» в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» для фізичних осіб та вимог законодавства України.
У клієнта є можливість достроково повернути кредит.
Штрафні санкції за дострокове повернення кредиту відсутні.
Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).
Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
Позичальник має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

ОФОРМИТИ ЗАЯВКУ

* За умови його наявності