меню

Розстрочка

Розстрочка

Купуйте товари та повертайте кошти на картку, використовуючи продукт «Розстрочка»

Умови кредиту «Розстрочка»

Сума кредиту
від 1 000 грн до 100 000 грн1
Щомісячна комісія
від 1,5% до 2,5% 2
Строк кредиту
від 3 до 36 місяців

1залежно від суми, яка ініційована Клієнтом та погоджена Банком
2 При строку Розстрочки 3 місяці: 1.5% від суми Розстрочки за кожен місяць обраного Клієнтом строку Розстрочки
При строку Розстрочки від 4 до 36 місяців: 2.5% від суми Розстрочки за кожен місяць обраного Клієнтом строку Розстрочки
Реальна річна відсоткова ставка від 0,1% до 59.73% річних.

Розстрочка на картку або Переведення витрат у розстрочку

Зарахування грошей відбувається на вашу кредитну картку після чого їх можна використати на будь-які власні потреби

01.Вкажіть суму від 1 000 грн та кількість платежів
02.Ця сума буде зарахована на вашу кредитну картку
03.З наступного місяця з кредитної картки почне списуватись сума щомісячного платежу
Приклад
Ви бажаєте купити смартфон за 35 000 грн у розстрочку на 12 місяців
Використовуючи продукт «Розстрочка», банк поверне суму покупки на вашу кредитну картку.
Отримати кошти можна в мобільному застосунку FreeBank у розділі «Кредити» через обрання «Розстрочка на картку», а в разі, якщо покупку було вже здійснено - переведенням витрат у «Розстрочку»..

Калькулятор розстрочки

Сума кредиту, грн
Термін, міс.
Дата оформлення
Загальні витрати:
Щомісячний платіж:

Дата погашення першого платежу:
Загальна вартість кредиту:
Реальна річна процентна ставка:

Розрахунок є приблизним і носить інформаційний характер. Він базується на умові, що клієнт здійснив трансакцію в торговельній точці, здійснив переказ чи зняв готівку, або самостійно активував Розстрочку через мобільний застосунок FreeBank
Мінімальна сума кредиту — 1 000 грн.
Максимальна сума кредиту — 100 000 грн.
Строк кредиту від 3 до 36 міс.
Реальна річна відсоткова ставка від 0,1% до 59.73% річних.

Корисна інформація

Назва операції/послугиРозмір тарифу
Сума кредиту*Мінімальна сума — 1 000 UAH,
максимальна сума — 100 000 UAH
(залежно від суми, ініційовної Клієнтом та погодженої Банком)
Процентна ставка, річних0.00001% річних
Строк кредиту Розстрочка**Від 3 до 36 місяців
Комісія за надання фінансового інструменту (від суми Розстрочки)***При строку «Розстрочки»3 місяці: 1.5% від суми розстрочки за кожен місяць обраного Клієнтом строку Розстрочки
При строку «Розстрочки» від 4 до 36 місяців: 2.5% від суми розстрочки за кожен місяць обраного Клієнтом строку Розстрочки
Погашення РозстрочкиНе тарифікується
Проценти за порушення грошового зобов'язання, (% річних56 %
від простроченої заборгованості за кредитом за кожен день прострочення

* сума кредиту — це загальна сума кредиту на споживчі потреби разом з сумою кредиту на сплату комісії за надання фінансового інструменту.
** Банк відповідно до внутрішніх процедур, може встановлювати додаткові обмеження строку в межах зазначеного строку кредиту для окремих клієнтів/кредитів.
*** комісія за надання фінансового інструменту – це разова комісія, що нараховується Банком в дату оформлення кредиту «Розстрочка», виходячи з обраного початкового строку кредитування та сплачується Клієнтом в дату оформлення кредиту «Розстрочка», за рахунок суми отриманого кредиту «Розстрочка» шляхом здійснення Банком дебетового переказу за згодою Клієнта (договірного списання) відповідної суми комісії з Поточного рахунку з ЕПЗ

Починаючи з наступного місяця, з вашої кредитної картки автоматично буде списуватися щомісячний платіж:

- за рахунок власних коштів – не тарифікується

- за рахунок кредитних коштів – не тарифікується

При достроковому погашенні комісія за надання фінансового інструменту стягується за весь термін, на який надавалася розстрочка.

Поповнюйте картку БЕЗКОШТОВНО

У будь-якому відділенні Банку https://creditdnepr.com.ua/map

У мобільному застосунку FreeBank

Що таке продукт «Розстрочка»?
Це можливість повернути кошти за попередні покупки, перекази або зняття готівки на кредитну картку через переведення витрат у розстрочку, або самостійно активувати розстрочку в рамках наявного ліміту Розстрочки до 36 платежів через операцію розстрочка на картку у мобільному застосунку FreeBank.
Які основні переваги кредиту «Розстрочка»?
  • оформлення доступне на суму від 1 000 до 100 000 грн.
  • клієнт має можливість самостійно вибрати термін кредитування від 3 до 36 місяців.
  • легке оформлення та управління кредитом здійснюється через мобільний застосунок FreeBank, без необхідності відвідування відділень.
  • можливість перевести покупки, зняття готівки, перекази у розстрочку або скористатися лімітом розстрочки без прив'язки до конкретних видаткових операцій.
  • кошти нараховуються протягом кількох хвилин.
  • можливість одночасного оформлення декількох розстрочок в межах доступного ліміту.
Яка мінімальна сума «Розстрочки»?
Мінімальна сума оформлення «Розстрочки» – 1 000 грн.
Яка максимальна сума «Розстрочки»?
100 000 грн в рамках доступного ліміту «Розстрочки».
Чи можна управляти лімітом «Розстрочки» та кредитним лімітом?
Так, це можна здійснити в мобільному застосунку FreeBank. -> на фрібанк поставити посилання
Що необхідно для оформлення продукту «Розстрочка»?
Для оформлення продукту «Розстрочка» потрібно мати кредитну картку з пільговим періодом від Банку Кредит Дніпро, встановлений застосунок FreeBank та доступний ліміт Розстрочки.
Де можна перевірити доступний ліміт «Розстрочки»?
У мобільному застосунку FreeBank.
Чи є комісія за зарахування коштів?
Комісія відсутня.
Який тариф за списання коштів з кредитної картки на погашення «Розстрочки»?
Списання коштів за рахунок власних або кредитних коштів не тарифікується.
Чи потрібно підписувати договір по кредиту «Розстрочка» на папері?
Ні, все виконується в цифровому режимі через мобільний застосунок FreeBank завдяки підписанню угоди електронним підписом.
Скільки відкритих кредитів «Розстрочка» може бути у клієнта одночасно?
В межах доступного ліміту Розстрочки.
Як відбувається погашення кредиту «Розстрочка»?
Для внесення щомісячного платежу необхідно мати відповідну суму коштів на кредитній картці до дати сплати такого платежу.

Приєднання клієнта до публічної пропозиції (оферти) передбачає надання його згоди на зазначені умови надання банківських послуг.
Клієнт має право в будь-який момент подати заяву про розірвання Договору банківського рахунку та надання додаткових послуг.
Клієнт може відмовитись від отримання рекламних матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування.
Наслідком невиконання Клієнтом зобов'язань за договором є припинення функціонування поточного рахунка та ділових відносин.
Зміни до Договору, в т.ч. щодо розміру комісій, тарифів, загальних витрат та вартості додаткових та/або супутніх послуг, можуть бути внесені за згодою Сторін в порядку та на умовах, визначених в Універсальному договорі банківського обслуговування фізичних осіб.
Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг.
Споживач має право відмовитися від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про споживче кредитування».
Наявність кредитних посередників або третіх осіб при розрахунках розміру платежів та бази його розрахунків за кредитним лімітом — відсутні.
Після припинення дії договору про надання банківської послуги, включно у зв'язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, клієнт має право звернутися до банку із запитом щодо інформації (довідки), яка стосується виконання сторонами зобов'язань, установлених договором включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов’язань клієнта за договором у повному обсязі, яку банк надає у формі паперового або електронного документа (за вибором клієнта) протягом п’яти робочих днів із дня отримання банком такого запиту.
Відповідальність клієнта:
1. Клієнт несе наступну відповідальність за порушення своїх зобов'язань з Договором — згідно з умовами такого Договору та законодавства України.
2. За порушення умов Кредитного договору Клієнт на вимогу Банку зобов’язаний сплатити в термін/строк, визначений у вимозі:
— у разі прострочення виконання будь-якого грошового зобов’язання — суму боргу з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення;
— за несвоєчасну сплату нарахованих процентів за користування Кредитом — пеню за кожен день прострочення в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період такого прострочення, від суми простроченої заборгованості за процентами, але не більш ніж 15% від суми простроченої заборгованості за процентами, якщо інше не передбачено умовами Кредитного договору;
— за інші порушення умов Кредитного договору — штрафні санкції, визначені Кредитним договором.
3. Вимога Банку щодо сплати вищезазначених платежів направляється Клієнту відповідно до п. 2.7 Універсального Договору банківського обслуговування фізичних осіб.
4. Сплата пені та штрафу не звільняє Клієнта від виконання інших зобов’язань, передбачених Кредитним договором.
Порядок дій Банку у разі невиконання зобов’язань клієнтом:
1. З моменту виникнення простроченої заборгованості — інформування боржників про наслідки несплати та можливі варіанти врегулювання, взаємодія з боржником щодо погашення простроченої заборгованості.
2. Залучення колекторських агентств для роботи з боржниками.
3. Претензійно-позовне провадження.

ОФОРМИТИ ЗАЯВКУ

* За умови його наявності