меню

ВКЛАД на вимогу «БЕЗМЕЖНИЙ ВІП»

Переваги вкладу

Період вкладу:
3 дні з можливістю
автоподовження
Мінімальна сума вкладу
5 000 000 UAH
125 000 USD/EUR
Зняття вкладу
на першу вимогу
клієнта
Річна ставка UAH/ USD / EUR:
8% / 0,01% / 0,01%
Максимальна сума вкладу
без обмеження
Повернення вкладу
зі збереженням відсотків

Розрахуйте свій прибуток

Валюта
UAH
USD
EUR
Сума
Строк, днів.
3 дні.
Виплата відсотків
В кінці строку
Калькулятор депозиту
Ставка, %
Дохід

Дохід до оподаткування
Податки *
Ставка з урахуванням податків, %
Розрахунок відсотків носить довідковий характер. Нараховані відсотки за депозитом підлягають оподаткуванню згідно з Податковим кодексом України.
* Податок на доходи фізичних осіб 18% та військовий збір 1,5%.

Оформлення у відділенні

Залиште заявку
Повідомте ваш телефон, а ми зателефонуємо вам протягом 15 хвилин
Підтвердіть по телефону
Під час розмови ми призначимо у зручний для вас час візит до обраного вами відділення
Відкрийте вклад
Завітайте до обраного відділення у призначений для вас час для відкриття вкладу

Основні умови

Валюта депозитуГривняДолар СШАЄвро
Оформлення вкладулише у відділеннілише у відділеннілише у відділенні
Ставка8,0%0,01%0,01%
Період вкладу3 дні3 дні3 дні
з можливістю автоматичного подовження
Мінімальна сума5 000 000 UAH125 000 USD125 000 EUR
Максимальна сумане обмежена
Поповнення вкладувід 50 000 UAHвід 1 000 USDвід 1 000 EUR
протягом всього періоду вкладу
Зняття вкладуна першу вимогу клієнта
Повернення вкладузі збереженням відсотків

Приєднання клієнта до Універсального договору банківського обслуговування клієнтів-фізичних осіб АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» передбачає надання його згоди з усіма зазначеними в ньому умовами надання банківських послуг та порядку укладання договорів.
Клієнт має право відмовитися від Договору банківського вкладу, якщо така можливість передбачена Договором банківського вкладу.
За Договором банківського вкладу Клієнту можуть надаватися додаткові та супутні послуги Банку, пов’язані із розрахунково-касовим обслуговуванням Вкладного рахунку. Оплата додаткових та супутніх послуг за Договором здійснюється у розмірі, в строки та порядку, визначеному УДБО та Тарифами Банку, які розміщені за посиланням.
Клієнт може відмовитись від отримання рекламних матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування.
Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором.
Можливі наслідки для клієнта в разі його несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту) зазначено у Договорі банківського вкладу.
Вклад відкривається з автоматичним подовженням строку.
Клієнт може відмінити автоматичне подовження строку в будь-який момент з дати відкриття вкладу (депозиту) до кінця Операційного часу дати закриття (повернення) Вкладу без підписання додаткових угод.
Після відміни Клієнтом автоматичного подовження строку вкладу (депозиту), в дату закінчення строку вкладу сума вкладу (депозиту) перераховується на поточний рахунок клієнта, вказаний у його Договорі вкладу.
Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг)
Повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту), після закінчення строку депозиту здійснюється на поточний рахунок, визначений клієнтом.
Після припинення дії договору про надання банківської послуги, включно у зв'язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, клієнт має право звернутися до банку із запитом щодо інформації (довідки), яка стосується виконання сторонами зобов'язань, установлених договором.
Банківські послуги надаються без участі комерційного агента