меню

Програма 5-7-9

Програма з надання державної підтримки суб'єктам господарювання "Доступні кредити 5-7-9%"

Програма реалізується за підтримки Президента та Уряду України.

В рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" БАНК КРЕДИТ ДНІПРО пропонує кредитування на наступні цілі:

1) інвестиційні, зокрема:

 • придбання та/або модернізацію основних засобів суб’єктом підприємництва, зокрема придбання транспортних засобів комерційного та виробничого призначення;
 • придбання нежитлової нерухомості та/або земельних ділянок з метою провадження суб’єктом підприємництва господарської діяльності без права передачі такої нерухомості в платне або безоплатне користування третім особам;
 • здійснення будівництва, реконструкції, ремонту у нежитлових приміщеннях, в яких суб’єкт підприємництва провадить основну господарську діяльність, які на праві власності або користування належать суб’єкту підприємництва;
 • придбання об’єктів права інтелектуальної власності за договорами комерційної концесії (франчайзингу), пов’язаних із реалізацією суб’єктом підприємництва інвестиційного проекту;

2) фінансування оборотного капіталу суб’єкта підприємництва.

Основні вимоги до Позичальника:

Цільова аудиторія ЮО є резидентом, що належить до суб'єктів мікро-, малого або середнього бізнесу та зареєстрований на території України (крім тимчасово окупованих Російською Федерацією територій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, для яких не визначена дата завершення тимчасової окупації);
кінцевий бенефіціарний власник (контролер) є резидентом України
Термін ведення господарської діяльності Позичальника перевищує 12 місяців поспіль та факт ведення господарської діяльності, підтверджується документально
Сума річного доходу Позичальника мікропідприємництво - до 2х млн.євро, малий бізнес - до 10 млн.євро, середній бізнес - до 50 млн.євро.
Обмеження по виду діяльності Позичальника - виробництво та / або реалізація зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют
- надання нерухомості в оренду
Особливі умови сума державної допомоги, отриманої Позичальником за три останніх календарних роки (сумарно по групі пов'язаних компаній) не повинна перевищувати 200 тис. євро (обмеження не застосовується під час дії військового стану)

Основні умови надання фінансування за програмою "Доступні кредити 5-7-9%":

Максимальний ліміт кредитування (разом з учасниками групи пов’язаних з контрагентів, наданих всіма уповноваженими банками за Програмою)

 • 60 млн. гривень
 • 90 млн. гривень (для суб’єкта підприємництва - сільськогосподарського товаровиробника)
 • 150 млн гривень, для клієнтів:
 1. Місце реєстрації та ведення бізнесу, яких потрапляє до зони високого воєнного ризику(далі – ЗВВР) – території можливих бойових дій, включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, для яких не визначена дата припинення можливості бойових дій, або території з дати завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації яких пройшло менше одного календарного року станом на дату укладення кредитного договору.
 2. З основним КВЕД Секції С та у сфері тваринництва (основний КВЕД) за всіма класами групи 01.4 КВЕД секції А Національного класифікатора України.
 3. Суб’єктів підприємництва, які здійснюють енергосервіс для підвищення енергетичної ефективності об’єктів державної та комунальної власності, експлуатацію генеруючих установок, що виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії без застосування “зеленого” тарифу та механізму ринкової премії, установок зберігання енергії, електрозарядної інфраструктури та малих систем розподілу індустріальних парків.
 4. На відбудову зруйнованих внаслідок військової агресії основних засобів суб’єктів підприємництва, з підтвердженням документів (акти руйнувань, пошкоджень із зазначенням їх причини, акти пошкодження (знищення) рухомого майна, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо відкриття кримінального провадження, реєстрові дані Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, звіт про оцінку майна (акт оцінки майна).
 • 3 млн. гривень (для фізичної  особі – підприємця)
Валюта кредиту гривня
Строк кредиту - до 10 років ( фінансування інвестиційних проектів)

- до 36 міс. (кредити на поповнення обігових коштів)

- до 31 березня 2025 року для кредитів наданих в межах 90 млн грн. для с/г товаровиробників.

Процентна ставка (річних)
 • фінансування інвестиційних проектів:

Ставка за кредитом UIRD (3 міс.)+ 7% / 5% / 4% річних в залежності від сегменту позичальника

Компенсаційна ставка на рівні 7%, 9% в залежності від сегменту позичальника та цілі фінансування(підлягає сплаті клієнтом).

Для ЗВВР – 1% у перші два роки кредитування, у подальшому 5%. 

 • фінансування оборотного капіталу:

Ставка за кредитом UIRD (3 міс.)+4% річних, компенсаційна ставка (підлягає сплаті клієнтом) – 13%, 9%, 7% в залежності від цілі фінансування(підлягає сплаті клієнтом).

Для ЗВРР – 3% протягом всього строку кредитування.

Комісія за надання кредиту 0,75% від суми кредиту / ліміту кредитної лінії
Інші комісії до 0.75% (покриття операційних витрат Банку, пов'язаних з обслуговуванням кредиту)
Забезпечення забезпеченням за кредитним договором, укладеним з банком в рамках програми, можуть бути будь-яке майно/майнові права, фінансова порука тощо відповідно до умов банківського продукту банку, за яким здійснюється фінансування (окрім застави майнових прав за договором банківського вкладу та ОВДП)

Надання Державної підтримки ММСВП може здійснюватися разом з державною підтримкою, яка може надаватися відповідно до законодавства місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування на підставі регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва за рахунок місцевих бюджетів з урахуванням вимог Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».

Умови Спільних програм Фонду місцевими радами,обласними адміністраціями

ФОРМА ЗВОРОТНЬОГО ЗВ'ЯЗКУ

ОФОРМИТИ ЗАЯВКУ

* За умови його наявності