Акція «Залучи друга»
Стати учасником Акції
Для того щоб стати учасником, потрібно:
Бути клієнтом банку;
Мати діючий поточний рахунок у гривні в банку;
Мати зареєстрований основний номер телефону в банку.
Детальні умови участі в Акції «Залучи друга» вказано в Офіційних правилах Акції.
Акція діє з 25.09.2020 р. до 31.12.2021 р. по всiй території України, крім Автономної Республіки Крим і тимчасово окупованих територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Цим підтверджую, що при заповненні Заявки на замовлення Продукту «Кредит готівкою» (далі – Заявка), даю згоду ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» на використання моїх персональних даних, вказаних у Заявці відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2296-VI (далі – Закон).

Мені повідомлено, що володільцем персональних даних на підставі цієї згоди стає ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО». Підтверджую, що згода на використання моїх персональних даних передбачає згоду, в тому числі (але не виключно) на їх обробку, збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, передачу третім особам, використання та поширення.

Склад та зміст персональних даних, щодо яких надаю згоду на використання включає інформацію, яка стосується моїх: прізвища, ім’я, по-батькові, статі, номера документу, що посвідчує особу (паспорту), ідентифікаційного коду, віку, освіти, місця роботи та загального трудового стажу, розміру прибутків, місця проживання, зацікавленості та/або потреби у фінансових продуктах/послугах, контактні дані (включаючи телефон, адресу електронної пошти) з метою забезпечення реалізації відносин по отриманню мною оптимальних фінансових (в т.ч. кредитних) продуктів/послуг. Погоджуюсь, що обсяг наданих мною персональних даних включає в себе інформацію/відомості, що дозволяють ідентифікувати мене та підтверджую, що вони були надані мною відносно себе та є точними і достовірними. Підтверджую, що згода на обробку моїх персональних даних є безумовною, безвідкличною та не обмежена строком дії.

Мені відомо про мої права, як суб’єкта персональних даних, відповідно до Закону, в тому числі передбачені ст. 8 Закону, включаючи право знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження володільця персональних даних, отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються мої персональні дані; на доступ до своїх персональних даних; пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних; вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; відкликати згоду на обробку персональних даних, тощо.

Заповнюючи дану Заявку, я даю згоду ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» на перевірку зазначеної в даній Заявці інформації та не заперечую про передачу даної інформації третім особам, під якими розумію: колекторські компанії, оператори мобільного та поштового зв’язку, банки з усіма видами обробки персональних даних, які банк буде мати право здійснювати з цими даними, інші фізичні та/або юридичні особи. Не заперечую щодо перевірки інформації у відповідних бюро кредитних історій з метою з’ясування відомостей, які стосуються виконання мною взятих на себе зобов’язань по договорам (в т.ч. кредитним), у випадку наявності таких, тим самим розуміючи що об’єм інформації, яка буде перевірятися, може включати в себе інформацію, яка стосується банківської таємниці, і з’ясування якої буде такою, яка буде повною та достатньою для розуміння мого соціального, майнового стану, платоспроможності та несення можливої подальшої майнової відповідальності, у випадку її необхідності.

Підтверджую, що текст цієї згоди містить всю інформацію про володільця персональних даних, склад та зміст персональних даних, які збираються відповідно до цієї згоди, про мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», а також про осіб, яким можуть бути передані мої персональні данні. У зв’язку із чим підтверджую, що мені повідомлено всю зазначену інформацію в момент її збору.