меню

Споживчий кредит під заставу нерухомості

Іпотека

Кредит під
заставу
нерухомості

від 300 000 грн

Замовити консультацію
Строк кредиту – до 20 років
Процентна ставка на перший рік кредитування – від 20% річних у грн.

Відчувайте вигоду вже зараз

 • Іпотека надається в гривні, що дозволяє не хвилюватися за зростання платежу при зміні курсу долара та отримувати вигоду від зростання вартості вашої нерухомості з часом
 • Іпотека надає можливість не чекати, а придбати житло раніше, ніж ви зможете відкласти всю суму
 • Купівля нерухомості буде проведена перевіреним нотаріусом у відділенні банку – безпечно та комфортно
 • Швидка перевірка продавця та нерухомості – до 3 днів

Корисна інформація

Параметри кредиту Мета кредитування
Споживчі потреби Купівля нерухомості на вторинному/первинному ринку
Сума кредиту від 300 000 до 5 000 000 грн від 300 000 до 10 000 000 грн
Термін кредиту до 120 місяців (включно) до 240 місяців (включно)
Відношення суми кредиту до вартості забезпечення до 50% від оціночної вартості нерухомості до 70% від оціночної вартості нерухомості
Річна процентна ставка, % річних у гривні 1-й рік кредитування – 23% річних у грн.
з 2-го року – UIRD 12м + 8,9%
1-й рік кредитування – 20% річних у грн.
з 2-го року – UIRD 12м + 5,9%
Додаткові та супутні послуги Банку - Комісія за надання кредиту (одноразова) 1,5% від суми наданого кредиту
Додаткові та супутні послуги третіх осіб - страхування Страхування майна (предмету іпотеки) – 0,3% від вартості майна. Страхування майна (предмету іпотеки) – 0,3% від вартості майна. Страхування життя Позичальника -  0.5% від суми кредиту.
  Договір (договори) страхування оформлюються кожного року протягом строку кредитування
Нарахування процентів Щомісяця, приймається фактична кількість днів у місяці та році
Реальна річна процентна ставка 28% річних у грн.* 24% річних у грн.**
Графік погашення заборгованості Погашення заборгованості здійснюється щомісяця згідно Графіку платежів.
Кількість та розмір платежів Кількість та розмір платежів залежить від суми та строку оформленого Кредиту
Дострокове погашення Передбачено протягом усього терміну кредитування
Вимоги до Позичальників вік від 21 до 70 років (на дату закінчення строку кредитування), українське громадянство і реєстрація в Україні

Відмова від кредиту

Клієнт не має права відмовитися від договору про споживчий кредит.

Отримання довідки про виконання зобов'язань та/або відсутність заборгованості Позичальник, після припинення дії Кредитного договору (у зв'язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору) - має право звернутися до банку із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов'язань, установлених договором, включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов'язань клієнта за договором у повному обсязі, яку банк надає у формі паперового або електронного документа (за вибором клієнта) протягом п'яти робочих днів із дня отримання банком такого запиту.

Попередження

 • Клієнт повертає суму кредиту та проценти за користування кредитом відповідно до умов кредитного договору за банківським продуктом «кредит під заставу нерухомості»  в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» для фізичних осіб та вимог законодавства України.
 • У клієнта є можливість достроково повернути кредит.
 • Штрафні санкції за дострокове повернення кредиту відсутні.
 • Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).
 • Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
 • Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Можливі наслідки порушення умов кредитного договору

 • За несвоєчасну сплату нарахованих процентів за користування кредитом Банк має право стягувати, а Клієнт зобов’язується сплатити Банку за кожен день прострочення пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період такого прострочення, від суми простроченої заборгованості, але не більше 15% від суми простроченої заборгованості.
 • Клієнт, в разі прострочення сплати заборгованості за кредитом/нарахованими процентами, на вимогу Банку зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення.
 • Клієнт, в разі не своєчасного надання Банку підтвердження  внесення чергового страхового платежу за договором страхування предмету Іпотеки та/або страхового платежу за договором страхування життя Позичальника, зобов’язаний протягом 3-х робочих днів з дати отримання відповідної вимоги Банку сплатити штраф в розмірі передбаченому кредитним договором.
 • Клієнт, в разі не своєчасного надання Банку інформації/документів для перевірки його платоспроможності, зобов’язаний протягом 3-х робочих днів з дати отримання відповідної вимоги Банку сплатити штраф в розмірі передбаченому кредитним договором.
 • У разі не повернення Суми кредиту в терміни, встановлені кредитним договором (в дати, передбачені Графіком платежів, в Кінцеву дату повернення кредиту, або іншу дату, визначену Банком у письмовій вимозі у випадку порушення Клієнтом умов кредитного договору), Клієнт зобов’язаний сплатити Банку проценти за порушення грошового зобов’язання (згідно з ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України) в розмірі передбаченому кредитним договором.

Інформація для ознайомлення з текстом договірних умов надання споживчого кредиту

Кредитний договір (за продуктом «кредит під заставу нерухомості)

Посилання для користування

Порядок роботи зі зверненнями клієнтів
Захист персональних даних

Хто може взяти кредит під заставу нерухомості

Щоб отримати від БАНК КРЕДИТ ДНІПРО кредит під заставу житлової нерухомості достатньо відповідати таким вимогам:

 • Бути повнолітнім і правоздатним громадянином України.
 • Мати офіційне працевлаштування з постійним доходом, величина якого є достатньою для покриття іпотеки.
 • Для розгляду кредитної заявки слід подати пакет документів, що підтверджують особу і платоспроможність позичальника, а також стосуються об’єкта іпотеки (договір купівлі-продажу і паспорт об’єкта нерухомості).

*Значення реальної річної процентної ставки обчислено із розрахунку:
- вартість нерухомості – 3,5 млн грн;
- сума кредиту – 1,750 млн грн;
- строк кредиту - 10 років;
- форма погашення кредиту- ануїтет;
**Значення реальної річної процентної ставки обчислено із розрахунку:
- вартість нерухомості – 3,5 млн грн;
- сума кредиту – 2,450 млн грн;
- строк кредиту - 20 років;
- форма погашення кредиту- ануїтет;
Клієнт повертає суму кредиту та проценти за користування кредитом відповідно до умов Кредитного договору за банківським продуктом «Кредит під заставу нерухомості» в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» для фізичних осіб та вимог законодавства України.
У клієнта є можливість достроково повернути кредит.
Штрафні санкції за дострокове повернення кредиту відсутні.
Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).
Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації..
Після припинення дії договору про надання банківської послуги, включно у зв'язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, клієнт має право звернутися до банку із запитом щодо інформації (довідки), яка стосується виконання сторонами зобов'язань, установлених договором, включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов’язань клієнта за договором у повному обсязі, яку банк надає у формі паперового або електронного документа (за вибором клієнта) протягом п’яти робочих днів із дня отримання банком такого запиту.

Придбання нерухомості на вторинному ринку

 • Сума кредиту – від 300 000,00 до 10 000 000,00 грн
 • Ставка в перший рік – від 20% річних
 • Ставка з другого року – індекс UIRD 12m + маржа 
Строк – до 240 місяців
 • Реальна річна ставка від 23,8% річних
Детальніше

ОФОРМИТИ ЗАЯВКУ

* За умови його наявності