меню

Іпотека вторинний ринок

Іпотека

Особистий
простір

Замовити консультацію
Строк кредиту –
до 25 років
Власний внесок – від 0% вартості нерухомості, що купується
Процентна ставка на перший рік кредитування – 20% річних у грн.

Відчувайте вигоду від придбання власного
житла вже зараз

 • Іпотека надається в гривні, що дозволяє не хвилюватися за зростання платежу при зміні курсу долара та отримувати вигоду від зростання вартості Вашої нерухомості з часом
 • Іпотека надає можливість не чекати, а придбати житло раніше, ніж ви зможете відкласти всю суму
 • Купівля нерухомості буде проведена перевіреним нотаріусом у відділенні банку – безпечно та комфортно
 • Швидка перевірка продавця та нерухомості – до 3 днів
Замовити консультацію

Корисна інформація

Сума кредиту від 300 000 до 10 000 000 грн
Термін кредиту До 300 місяців
Власний внесок від 30% вартості нерухомості;
від 0% - у разі надання додаткового забезпечення (житлової нерухомості)
Річна процентна ставка 1-й рік кредитування – 20% річних у грн.
з 2-го року – індекс UIRD 12м + маржа 5,9%
Супровідні послуги Банку - Комісія за надання кредиту (одноразова) 1% від суми наданого кредиту
Супровідні послуги третіх осіб - страхування Страхування майна (предмету іпотеки) – 0,3% від вартості майна.
Страхування життя Позичальника - 0.5% від суми кредиту.
Договори страхування оформлюються кожного року протягом строку кредитування
Нарахування процентів Щомісяця, приймається фактична кількість днів у місяці та році
Реальна річна процентна ставка від 23.7% до 225.9% річних у грн.
Графік погашення заборгованості Погашення заборгованості здійснюється щомісяця згідно Графіку платежів.
Кількість та розмір платежів Кількість та розмір платежів залежить від строку та суми оформленого Кредиту
Дострокове погашення Передбачено протягом усього терміну кредитування
Вимоги до Позичальників вік від 21 до 70 років (на дату закінчення строку кредитування), українське громадянство і реєстрація в Україні

Відмова від кредиту

Клієнт не має права відмовитися від договору про споживчий кредит.

Попередження

 • Клієнт повертає суму кредиту та проценти за користування кредитом відповідно до умов Кредитного договору за банківським продуктом «Кредит на придбання нерухомості»  в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІРО» для фізичних осіб та вимог законодавства України.
 • У клієнта є можливість достроково повернути кредит.
 • Штрафні санкції за дострокове повернення кредиту відсутні.
 • Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).
 • Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
 • Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Можливі наслідки порушення умов кредитного договору

 • За несвоєчасну сплату нарахованих процентів за користування Кредитом Банк має право стягувати, а Клієнт зобов’язується сплатити Банку за кожен день прострочення пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період такого прострочення, від суми простроченої заборгованості, але не більше 15% від суми простроченої заборгованості.
 • Клієнт, в разі прострочення сплати заборгованості за Кредитом/нарахованими процентами, на вимогу Банку зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення.
 • Клієнт, в разі не своєчасного надання Банку підтвердження  внесення чергового страхового платежу за договором страхування предмету Іпотеки та/або страхового платежу за договором страхування життя Позичальника, зобов’язаний протягом 3-х робочих днів з дати отримання відповідної вимоги Банку сплатити штраф в розмірі передбаченому Кредитним договором.
 • Клієнт, в разі не своєчасного надання Банку інформації/документів для перевірки його платоспроможності, зобов’язаний протягом 3-х робочих днів з дати отримання відповідної вимоги Банку сплатити штраф в розмірі передбаченому Кредитним договором.
 • У разі не повернення Суми Кредиту в терміни, встановлені Кредитним договором (в дати, передбачені Графіком платежів, в Кінцеву дату повернення Кредиту, або іншу дату, визначену Банком у письмовій вимозі у випадку порушення Клієнтом умов Кредитного договору), Клієнт зобов’язаний сплатити Банку проценти за порушення грошового зобов’язання (згідно з ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України) в розмірі передбаченому Кредитним договором.

Інформація для ознайомлення з текстом договірних умов надання споживчого кредиту

Кредитний договір (за продуктом «Кредит на придбання нерухомості)

Посилання для користування

Порядок роботи зі зверненнями клієнтів
Захист персональних даних

Кредит на купівлю житлової нерухомості на вторинному ринку надається строком до 25 років з фіксованою відсотковою ставкою на перший рік кредитування та змінюваною з другого року. Дізнатися орієнтовну суму щомісячних платежів можна самостійно, скориставшись кредитним калькулятором на сторінці послуги. Детальні умови кредитування житла повідомить кредитний менеджер у обраному відділенні банку.

Хто може взяти кредит на житло

Щоб отримати від БАНК КРЕДИТ ДНІПРО кредит купівлю житлової нерухомості на вторинному ринку достатньо відповідати таким вимогам:

 • Бути повнолітнім і правоздатним громадянином України.
 • Мати офіційне працевлаштування з постійним доходом, величина якого є достатньою для покриття іпотеки.
 • Для розгляду кредитної заявки слід подати пакет документів, що підтверджують особу і платоспроможність позичальника, а також стосуються об’єкта іпотеки (договір купівлі-продажу і паспорт об’єкта нерухомості). Розгляд заявки з моменту надання повного пакету документів складає не більше 3-х днів, адже ми розуміємо, що із купівлею житла зволікати не можна.

Клієнт повертає суму кредиту та проценти за користування кредитом відповідно до умов Кредитного договору за банківським продуктом «Кредит на придбання нерухомості» в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІРО» для фізичних осіб та вимог законодавства України.
У клієнта є можливість достроково повернути кредит.
Штрафні санкції за дострокове повернення кредиту відсутні.
Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).
Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації..

ОФОРМИТИ ЗАЯВКУ

* За умови його наявності