меню

Партнерський кредит

Партнерський кеш

Партнерський кредит

Використовуйте зручні способи
кредитування на ваші
товари чи послуги

Переваги кредиту

Термін
до 60 місяців
Пільговий період
3 або 6 місяців
Річна ставка
від 0,0001%
Сума кредиту
від 3 000 до 300 000 грн
Рішення щодо видачі
до 10 хвилин
Мінімум документів
паспорт та ІПН*
* Банк залишає за собою право вимагати додаткові документи, що не вказані в переліку.

Наші партнери

м. Київ Київська Сумська Донецька Херсонська Івано-Франківська Вінницька Рівненська Хмельницька Харківська Закарпатська Миколаївська Житомирська Волинська Запорізька Кіровоградська Полтавська Тернопільська Чернігівська Луганська Дніпропетровська Одеська Черкаська Чернівецька Львівська Автономна Республіка Крим

Адреси партнерів (область):

Станьте партнером та отримайте

Залучення нових клієнтів та покупців
Збільшення обсягу продажів
Продажі по всій Україні

Умови програми кредитування

Мета кредитування Придбання товарів та/або послуг у партнерів Банку
Сума кредиту від 3 000 до 300 000 грн
Термін кредиту 12, 24, 36, 48 та 60 місяців
Первинний внесок Від 10% вартості товарів/послуг
Річна процентна ставка 0,0001% - для Програм кредитування 1 та 2
0,01% - для Програми кредитування 3
Програма кредитування Передбачають оформлення кредиту з відповідним пільговим періодом, що передбачений умовами співробітництва з партнером
Пільговий період період протягом якого не сплачується періодична комісія за обслуговування кредитної заборгованості.
Пільговий період складає:
3 міс – для Кредитів по Програмі кредитування 1
6 міс – для Кредитів по Програм кредитування 2 та 3
Пільговий період, який застосовується до Кредитного договору, визначається умовами Програм(и) кредитування, що передбачена умовами співробітництва з Партнером.
Супровідні послуги Банку. Комісія за надання кредиту (одноразова) Для програм кредитування 1 та 2 - 5% від суми Кредиту, що перераховується для оплати товарів та послуг
Для програми кредитування 3 – 0%
Супровідні послуги третіх осіб (страховий платіж за договором страхування) Відсутні
Періодична комісія за обслуговування кредитної заборгованості (щомісячна) Періодична комісія за обслуговування кредитної заборгованості сплачується від загальної суми наданого Кредиту
2,99% – для Кредитів по Програмі кредитування 1,
3,2% - для Кредитів по Програмі кредитування 2,
3,5% - для Кредитів по Програмі кредитування 3
Нарахування процентів Щомісяця, приймається фактична кількість днів у місяці та році
Реальна річна процентна ставка від 44% до 75%
Графік погашення заборгованості Погашення заборгованості здійснюється щомісяця рівними платежами згідно Графіку платежів.
Кількість та розмір платежів, періодичність погашення Кількість та розмір платежів залежить від строку та суми кредиту.
Дострокове погашення Передбачено протягом усього терміну кредитування
Вимоги до Позичальниківвік від 21 до 70 років (на дату закінчення строку кредитування), українське громадянство і реєстрація в Україні
Оформлення кредиту відбувається без залучення кредитного посередника
Істотні характеристики
При бажанні отримати кредит у сумі 50 000 грн. на термін 12 міс з пільговим періодом 3 міс. Загальні витрати за кредитом: 15 835,95 грн
Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за весь строк користування кредитом (у т.ч. тіло кредиту, відсотки, комісії та інші платежі): 65 835,95 грн, з них: сума одноразової комісії – 2 380,95 грн
Реальна річна процентна ставка: 74,4%
Реальна річна процента ставка при погашенні Кредиту протягом пільгового періоду 34,9%
При бажанні отримати кредит у сумі 50 000 грн. на термін 60 міс з пільговим періодом 6 міс. (Програма кредитування 2) Загальні витрати за кредитом: 88 780,95 грн
Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за весь строк користування кредитом (у т.ч. тіло кредиту, відсотки, комісії та інші платежі): 138 780,95 грн, з них: сума одноразової комісії – 2 380,95 грн
Реальна річна процентна ставка: 68,1%
Реальна річна процента ставка при погашенні Кредиту протягом пільгового періоду 18,6%
При бажанні отримати кредит у сумі 50 000 грн. на термін 60 міс з пільговим періодом 6 міс. (Програма кредитування 3) Загальні витрати за кредитом: 94 510,36 грн
Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за весь строк користування кредитом (у т.ч. тіло кредиту, відсотки, комісії та інші платежі): 144 510,36 грн, З них: Сума одноразової комісії – 0 грн
Реальна річна процентна ставка: 69%
Реальна річна процента ставка при погашенні Кредиту протягом пільгового періоду 0,01%

Розрахунки носять виключно інформаційний характер

Відмова від кредиту Клієнт має право відмовитися від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про споживче кредитування». Протягом 7 календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від кредитного договору Клієнт зобов’язаний:
- повернути Банку непогашену Суму кредиту;
та
- сплатити проценти за користування кредитом за період із дня отримання кредиту до дати повернення Банку кредитних коштів за процентною ставкою, встановленою кредитним договором.
Попередження
  • Клієнт повертає суму кредиту, комісії та проценти за користування кредитом відповідно до умов кредитного договору за банківським продуктом Споживчий кредит на купівлю товарів та послуг у партнерів в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» для фізичних осіб та вимог законодавства України
  • Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг)
  • Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
  • Клієнт може відмовитись від отримання рекламних матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування.
Можливі наслідки порушення умов кредитного договору
  • За несвоєчасну сплату нарахованих процентів за користування кредитом Банк має право стягувати, а Клієнт зобов’язується сплатити Банку за кожен день прострочення пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період такого прострочення, від суми простроченої заборгованості, але не більше 15% від суми простроченої заборгованості.
  • Клієнт, в разі прострочення сплати заборгованості за кредитом/нарахованими процентами, на вимогу Банку зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення.
  • У разі неповернення Суми кредиту в терміни, встановлені кредитним договором (в дати, передбачені Графіком платежів, в Кінцеву дату повернення кредиту, або іншу дату, визначену Банком у письмовій вимозі у випадку порушення Клієнтом умов кредитного договору), Клієнт зобов’язаний сплатити Банку проценти за порушення грошового зобов’язання (згідно з ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України) в розмірі передбаченому кредитним договором.
Інформація для ознайомлення з текстом договірних умов надання споживчого кредиту Універсальний договір банківського обслуговування клієнтів-фізичних осіб
Кредитний договір (Споживчий кредит на купівлю товарів та послуг у партнерів)
Інформація про кредитних посередників Кредитування здійснюється без залучення кредитних посередників.
Персональні даніЗахист персональних даних
Де можна оформити кредит?
У відділенні Банку
Чи потрібно надавати довідку про доходи для оформлення кредиту?
При оформленні кредиту на суму до 100 000 грн - не потрібно, достатньо надати паспорт та довідку РНОКПП (ІПН)
Коли сплачується перший платіж?
Перший платіж підлягає сплаті в наступному місяці в дату оформлення кредитного договору.
Наприклад, кредитний договір оформлено 14 лютого, дата першого платежу буде 14 березня.
Яка буде дата платежу?
Дата щомісячного платежу – це дата оформлення кредитного договору.
Наприклад, кредитний договір оформлено 14 лютого – дата щомісячно платежу буде кожного місяця 14 числа починаючи з березня місяця.
Чи буде переплата по кредиту?
Ні, якщо ви здійсните повне погашення кредиту протягом пільгового періоду.
Можливе повне дострокове погашення без відвідування відділення?
Так, для здійснення повного дострокового погашення необхідно звернутись до Контакт-Центру Банку та уточнити суму до повного погашення заборгованості за Договором і здійснити перерахування за реквізитами зазначеними в кредитному договорі для дострокового погашення.

ОФОРМИТИ ЗАЯВКУ

* За умови його наявності