ДЯКУЄМО ЗА ЗАЯВКУ!

Ваша заявка була успішно відправлена нашим спеціалістам. Ми зв'яжемося із Вами у найближчий час.

Наші клієнти баловані

img

Банк Кредит Дніпро балує своїх клієнтів
і гарантовано оплачує їхнє дозвілля
та подорожі за щоденні розрахунки карткою.

img
Замовте преміальну картку Банку Кредит Дніпро VISA Розраховуйтесь карткою в торговельній мережі або в Інтернеті Накопичуйте бали за щоденні покупки Обирайте категорію для обміну балів Замовте преміальну картку Банку Кредит Дніпро VISA Розраховуйтесь карткою в торговельній мережі або в Інтернеті Накопичуйте бали за щоденні покупки Обирайте категорію для обміну балів

Ви можете здійснити тижневу подорож орендованим авто економ-класу АБО щороку безкоштовно проводити вікенд у номері standart 5-зіркового готелю

 • Оформлюйте додаткові картки на своїх рідних та накопичуйте більше балів за їхні щоденні покупки.
 • Сплачуйте спільні з друзями рахунки в кафе чи ресторанах та накопичуйте більше балів.
 • Сплачуйте карткою за ранкову каву та смакуйте її безкоштовно.
Ще більше
вигоди

Я витрачаю

щомісяця (грн)

на рік (грн)

Я отримаю за рік

на оплату готелів

12 000

на авіаквитки

24 000

на ресторани, бари та кафе

36 000

на оренду авто

24 000
ОФІЦІЙНІ УМОВИ ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ
«ПОЛІТАЄМО ЗІ СМАКОМ»
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відкриваючи Поточний рахунок в Банку, Клієнт автоматично бере участь в Програмі та зобов’язується самостійно ознайомитися з умовами Програми.

1.2. Банк має право змінювати ці Офіційні умови Програми (у тому числі період проведення Програми), про що зобов’язується повідомити Клієнта за 3 (три) календарні дні до зміни, шляхом розміщення оновлених умов Програми на сайті http://www.creditdnepr.com.ua. Клієнт приймає на себе зобов’язання самостійно відстежувати наявність такого повідомлення на сайті Банку.

1.3. Рішення Банку щодо всіх питань, пов’язаних із проведенням Програми, вважаються кінцевими.

1.4. У разі, якщо Клієнт не бажає приймати участь у Програмі, він зобов’язаний письмово повідомити про це Банк.

1.5. Погашення операції (конвертація Бонусів на гроші) відбувається із одночасним утриманням Банком податків та зборів, передбачених чинним законодавством України в дату такого погашення.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Банк – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (далі – Банк), організатор Програми, адміністратор даних, що забезпечує ведення обліку Бонусів на Рахунках Клієнтів та ведення обліку операцій, пов’язаних з нарахуванням та зняттям Бонусів, а також забезпечує захист інформації під час обліку Бонусів на всіх етапах її формування, оброблення, передавання і зберігання.

Бонус (Бал) – це умовна одиниця, що нараховується Клієнту відповідно до Офіційних умов даної Програми. Нараховані Бонуси – це право Клієнта отримати грошову виплату у вигляді Погашення операцій по поточному рахунку при виконанні Офіційних умов даної Програми. Зарахування грошей на Рахунок відбувається виключно у вигляді Погашення операції по поточному рахунку. Категорія торгової точки – сфера діяльності, яка визначається як MCC, що присвоєний кожній торговій точці.

Клієнт (Учасник) – держатель електронного платіжного засобу емітованого ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (далі - Картка) в рамках Поточного рахунку.

Коефіцієнт обміну Бонусів – коефіцієнт, на який помножується накопичена кількість Бонусів при здійсненні конвертації Бонусів у гроші. Коефіцієнт визначається умовами даної Програми.

Рахунок (Бонусний рахунок) – бонусний рахунок, на якому відображаються дані про операції нарахування та конвертацію Бонусів Клієнта. Такий рахунок не є Поточним або будь-яким іншим розрахунковим рахунком Клієнта.

Операція – розрахунок з оплати товарів або послуг у торгово-сервісній мережі або мережі Інтернет за допомогою картки.

Сума операції – сума, що списана з Поточного рахунку Клієнта внаслідок проведення Операції та за допомогою картки.

Офіційні умови – ці офіційні умови Програми.

Партнер – торгова точка, в якій здійснюється операція оплати товарів або послуг Клієнтом з використанням Картки та з якою Банк підписав Договір про співробітництво.

Погашення операції – зарахування на поточний рахунок Клієнта суми коштів після утримання відповідних податків та зборів з доходу, що відповідає сумі раніше проведеної по поточному рахунку операції з урахуванням Коефіцієнту обміну Бонусів. Погашення операції здійснюється за ініціативи Клієнта у Системі «Free Bank».

Поточний рахунок – рахунок, що відкривається Банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України, оформлений:

 1. із основною Карткою Visa Gold або MasterCard Gold або Visa Platinum або MasterCard Platinum або Visa Infinite або MasterCard World Elite.
  або
 2. в рамках «Тарифів Банку на обслуговування Кредитних карт із пільговим періодом».

MCC (Merchant Category Code) – 4-х значний номер, що класифікує вид діяльності торгової точки (у т.ч. Партнера), в якій здійснюється операція оплати товарів або послуг Клієнтам

3. ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ ПРОГРАМИ

Програма проводиться до 31 грудня 2017 року.

4. НАКОПИЧЕННЯ БОНУСІВ

4.1. За кожну Операцію покупки, проведену з карткою Клієнтом, Банк нараховує Бонуси у розмірі:

 1. 1% від Суми операції після утримання відповідних податків та зборів з доходу.
 2. ii. У разі, якщо Операція була проведена у мережі Партнерів Банку, можливе нарахування додаткових Бонусів.

4.2. Накопичення Бонусів відбувається на окремому Бонусному рахунку.

4.3. Бонуси нараховуються на Рахунок протягом двох робочих днів після списання грошових коштів з поточного рахунку за операції оплати товарів та послуг Клієнтів. У разі, якщо сума Операції не була списана із поточного рахунку, Бонуси по такій Операції не нараховуються.

4.4. Бонуси нараховуються на один Рахунок за операції з усіма картками, оформленими до поточних рахунків, що приймають участь у Програмі.

4.5. Банк самостійно визначає перелік MCC, за операції в яких нараховує Бонуси. Банк залишає за собою право не нараховувати Бонуси за операції, що можуть бути класифіковані як операції зняття готівки, перекази тощо.

4.6. Банк має право не нараховувати Бонуси у разі повернення Клієнтом товару / відмовлення від послуги, оплаченої карткою. У разі, якщо інформація про повернення товару / відмовлення від послуги стала відома Банку після використання Клієнтом Бонусів, Банк має право зменшити кількість нарахованих бонусів у майбутніх періодах.

4.7. У разі проведення Операцій із карткою, оформленою до рахунку у іноземній валюті, сума Бонусів розраховується як відповідний процент (згідно з п.4.1.) від еквіваленту Суми операції у національній валюті по офіційному курсу НБУ на дату нарахування Бонусів.

4.8. Максимальна сума Бонусів, що може бути нарахована Клієнту протягом одного календарного місяця: 3 000 бонусів.

5. ВИКОРИСТАННЯ ТА ТЕРМІН ДІЇ БОНУСІВ

5.1. Бонуси можуть бути використані відповідно до умов даної Програми та лише для Погашення раніше проведених операцій з Поточним рахунком, оформленим у національній валюті.

5.2.. За рахунок Бонусів можливе Погашення лише тих операції, що були проведені у Категоріях торгових точок з Таблиці 1 та були списані з поточного рахунку Клієнта.

5.3. Можливе Погашення операцій, які були проведені не раніше, ніж за 60 днів до дати такого Погашення.

5.4. Погашення операції (конвертація Бонусів у гроші) здійснюється за ініціативою Клієнта. Ініціювати Погашення операції Клієнт може у Системі «Free Bank». Банк самостійно визначає інші додаткові способи, якими Клієнт може ініціювати Погашення операцій.

5.5.Погашення операцій здійснюється у сумі, що відповідає сумі Операції з урахуванням Коефіцієнту обміну Бонусів. Можливо здійснити Погашення однієї операції лише один раз.

Категорія торгової точки Коефіцієнт
Ресторани 1 Бонус = 0.5 гривень
Готелі 1 Бонус = 1 гривня
Оренда автомобілів 1 Бонус = 1 гривня
Авіаквитки 1 Бонус = 1,5 гривні

5.6. Накопичені Бонуси виплачуються на Рахунок Клієнта у вигляді грошей після утримання відповідних податків та зборів з доходу. Зарахування грошей на поточний рахунок здійснюється протягом двох робочих днів з моменту ініціювання Клієнтом такої виплати.

5.7. Термін дії Бонусів - 2 роки. Після закінчення терміну дії, невикористані Бонуси анулюються.

5.8. У разі закриття усіх Поточних рахунків, накопичені Бонуси анулюються.

5.9. Погашення операції здійснюється виключно за умов:

 1. Відсутності у Клієнта простроченої заборгованості за будь-яким кредитним договором, укладеним з Банком.
 2. Клієнт не ініціював закриття Поточного рахунку за яким була проведена Операція, що Погашається.