ДЯКУЄМО ЗА ЗАЯВКУ!

Ваша заявка була успішно відправлена нашим спеціалістам. Ми зв'яжемося із Вами у найближчий час.

Наші клієнти баловані

img

Банк Кредит Дніпро балує своїх клієнтів
і гарантовано оплачує їхнє дозвілля
та подорожі за щоденні розрахунки карткою.

img
Замовте преміальну картку Банку Кредит Дніпро VISA Розраховуйтесь карткою в торговельній мережі або в Інтернеті Накопичуйте бали за щоденні покупки Обирайте категорію для обміну балів Замовте преміальну картку Банку Кредит Дніпро VISA Розраховуйтесь карткою в торговельній мережі або в Інтернеті Накопичуйте бали за щоденні покупки Обирайте категорію для обміну балів

Ви можете здійснити тижневу подорож орендованим авто економ-класу АБО щороку безкоштовно проводити вікенд у номері standart 5-зіркового готелю

 • Оформлюйте додаткові картки на своїх рідних та накопичуйте більше балів за їхні щоденні покупки.
 • Сплачуйте спільні з друзями рахунки в кафе чи ресторанах та накопичуйте більше балів.
 • Сплачуйте карткою за ранкову каву та смакуйте її безкоштовно.
Ще більше
вигоди

я користуюсь

Оберіть клас картки

Я витрачаю

щомісяця (грн)

на рік (грн)

Я отримаю за рік

на оплату готелів

12 000

на авіаквитки

24 000

на ресторани, бари та кафе

36 000

на оренду авто

24 000
ОФІЦІЙНІ УМОВИ ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ
«ПОЛІТАЄМО ЗІ СМАКОМ»
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відкриваючи Поточний рахунок у Банку, Клієнт автоматично бере участь у Програмі та зобов’язується самостійно ознайомитися з умовами Програми.

1.2. Ця Програма призначена для підвищення лояльності клієнтів до карткових продуктів Банку, мотивації Клієнтів на збільшення кількості операцій з оплати товарів або послуг у торгово-сервісній мережі або мережі Інтернет за допомогою картки.

1.3. Банк має право змінювати ці Офіційні умови Програми (у тому числі період проведення Програми), про що зобов’язується повідомити Клієнта за 3 (три) календарні дні до зміни, шляхом розміщення оновлених умов Програми на сайті http://www.creditdnepr.com.ua. Клієнт приймає на себе зобов’язання самостійно відстежувати наявність такого повідомлення на сайті Банку.

1.4. Рішення Банку щодо усіх питань, пов’язаних із проведенням Програми, вважаються кінцевими.

1.5. У разі, якщо Клієнт не бажає приймати участь у Програмі, він зобов’язаний письмово повідомити про це Банк.

1.6. Погашення операції (конвертація Бонусів на гроші) відбувається із одночасним утриманням Банком податків та зборів, передбачених чинним законодавством України в дату такого погашення.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Банк – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (далі – Банк), організатор Програми, адміністратор даних, що забезпечує ведення обліку Бонусів на Рахунках Клієнтів та ведення обліку операцій, пов’язаних з нарахуванням та зняттям Бонусів, а також забезпечує захист інформації під час обліку Бонусів на всіх етапах її формування, оброблення, передавання і зберігання.

Бонус (Бал) – це умовна одиниця, що нараховується Клієнту відповідно до Офіційних умов цієї Програми. Нараховані Бонуси – це право Клієнта отримати грошову виплату у вигляді Погашення операцій за поточним рахунком при виконанні Офіційних умов цієї Програми. Зарахування грошей на Рахунок відбувається виключно у вигляді Погашення операції за поточним рахунком. Бонуси не є товаром та не продаються за оплату Клієнтам.

Клієнт (Учасник) – держатель електронного платіжного засобу емітованого ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (далі - Картка) у рамках Поточного рахунку, за виключенням Пов’язаних осіб.

Коефіцієнт обміну Бонусів – коефіцієнт, на який помножується накопичена кількість Бонусів при здійсненні конвертації Бонусів у гроші. Коефіцієнт визначається умовами цієї Програми.

Рахунок (Бонусний рахунок) – бонусний рахунок, на якому відображаються дані про операції нарахування та конвертацію Бонусів Клієнта. Такий рахунок не є Поточним або будь-яким іншим розрахунковим рахунком Клієнта.

Операція – розрахунок з оплати товарів або послуг у торгово-сервісній мережі або мережі Інтернет за допомогою картки.

Сума операції – сума, що списана з Поточного рахунку Клієнта внаслідок проведення Операції та за допомогою картки.

Офіційні умови – ці офіційні умови Програми.

Партнер – торгова точка, де здійснюється операція оплати товарів або послуг Клієнтом з використанням Картки та з якою Банк підписав відповідний договір щодо співпраці на визначених у договорі умовах.

Пов’язана особа – фізична особа, що є співробітником Банку та яка підпадає під визначення ст.52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у тому числі, але не обмежуючись, є керівником та/або членом колегіальних органів (комітетів) у Банку.

Погашення операції – конвертація Бонусів у гроші шляхом зарахування на поточний рахунок Клієнта суми коштів після утримання відповідних податків та зборів з доходу, що відповідає сумі раніше проведеної за поточним рахунком операції з урахуванням Коефіцієнту обміну Бонусів. Погашення операції здійснюється за ініціативи Клієнта у Системі «Free Bank».

Поточний рахунок – рахунок, що відкривається Банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України, оформлений:

 1. із основною Карткою Visa Gold або MasterCard Gold або Visa Platinum або MasterCard Platinum або Visa Infinite або MasterCard World Elite.
  або
 2. у рамках «Тарифів Банку на обслуговування Кредитних карт із пільговим періодом».

MCC (Merchant Category Code) – 4-х значний номер, що класифікує вид діяльності торгової точки (у т.ч. Партнера), в якій здійснюється операція оплати товарів або послуг Клієнтам

3. ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ ПРОГРАМИ

Програма проводиться до 15.11.2018 року включно.

4. НАКОПИЧЕННЯ БОНУСІВ

4.1. За кожну Операцію покупки, проведену з карткою Клієнтом, Банк нараховує Бонуси у розмірі:

 1. 1% від Суми операції.
 2. ii. У разі, якщо Операція була проведена у мережі Партнерів Банку, можливі інші умови нарахування Бонусів, визначені окремими умовами акційних програм, що проводяться Банком та/або Партнерами Банку.

4.2. Накопичення Бонусів відбувається на окремому Бонусному рахунку.

4.3. Бонуси нараховуються на Рахунок протягом двох робочих днів після списання грошових коштів з поточного рахунку за операції оплати товарів та послуг Клієнтів. У разі, якщо сума Операції не була списана із поточного рахунку, Бонуси по такій Операції не нараховуються.

4.4. Бонуси нараховуються на один Рахунок за операції з усіма картками, оформленими до поточних рахунків Клієнта, що приймають участь у Програмі.

4.5. Банк самостійно визначає перелік MCC, за операції в яких нараховує Бонуси. Банк залишає за собою право не нараховувати Бонуси за операції, що можуть бути класифіковані як операції зняття готівки, перекази тощо.

4.6. Банк має право не нараховувати Бонуси у разі повернення Клієнтом товару / відмовлення від послуги, оплаченої карткою. У разі, якщо інформація про повернення товару / відмовлення від послуги стала відома Банку після використання Клієнтом Бонусів, Банк має право зменшити кількість нарахованих бонусів у майбутніх періодах.

4.7. У разі проведення Операцій із карткою, оформленою до рахунку у іноземній валюті, сума Бонусів розраховується як відповідний процент (згідно з п.4.1.) від еквіваленту Суми операції у національній валюті за офіційним курсом НБУ на дату нарахування Бонусів.

4.8. Максимальна сума Бонусів, що може бути нарахована Клієнту протягом одного календарного місяця: 3 000 бонусів.

4.9. Банк має право не здійснювати нарахування Бонусів за Операціями, що здійснені Пов’язаними особами. У випадку набуття статусу Пов’язаної особи, Банк має право обмежити використання Бонусів, нарахованих до набуття статусу Пов’язаної особи, та нарахування Бонусів за Операціями, здійсненими Пов’язаною особою до моменту скасування такого статусу.

5. ВИКОРИСТАННЯ ТА ТЕРМІН ДІЇ БОНУСІВ

5.1. Бонуси можуть бути використані тільки для погашення операцій, проведених за Поточним рахунком Клієнта у національній валюті відповідно до умов цієї Програми та/або відповідно до умов акційних програм, що проводяться Банком.

5.2. Нараховані Бонуси можуть бути використані Клієнтом тільки за тими операціями , що були проведені у Категоріях торгових точок з Таблиці 1 та були списані з поточного рахунку Клієнта.

5.3. Погашення операцій можливо здійснити протягом 60 календарних днів з дати здійснення такої Операції. У разі закінчення терміну проведення програми, що визначається п.3 Клієнту надається 30 календарних днів для погашення операції.

5.4. Погашення операції (конвертація Бонусів у гроші) здійснюється за ініціативою Клієнта. Ініціювати Погашення операції Клієнт може у Системі «FreeBank». Банк самостійно визначає інші додаткові способи, якими Клієнт може ініціювати Погашення операцій.

5.5.Погашення операцій здійснюється у сумі, що відповідає сумі Операції з урахуванням Коефіцієнту обміну Бонусів. Можливо здійснити Погашення однієї операції лише один раз.

Категорія торгової точки Коефіцієнт (до утримання податків та зборів) в залежності від виду Основної картки
Gold / Classic (у рамках «Тарифів Банку на обслуговування Кредитних карт із пільговим періодом») Platinum Infinite / Elite
Ресторани 1 Бонус = 0,62 грн. 1 Бонус = 0,93 грн. 1 Бонус = 1,24 грн.
Готелі 1 Бонус = 0,93 грн. 1 Бонус = 1,24 грн. 1 Бонус = 1,55 грн.
Оренда автомобілів 1 Бонус = 0,93 грн. 1 Бонус = 1,24 грн. 1 Бонус = 1,55 грн.
Авіаквитки 1 Бонус = 1,24 грн. 1 Бонус = 1,55 грн. 1 Бонус = 1,86 грн.

5.6. Накопичені Бонуси виплачуються на Поточний рахунок Клієнта у вигляді грошей після утримання усіх податків та зборів передбачених чинним законодавством (податок з доходів фізичних осіб за ставкою 18% та військовий збір за ставкою 1,5%). Банк виступає в якості податкового агента. У випадку наявності у Клієнта пільг або субсидій, додатковий дохід у вигляді виплачених Банком Бонусів може призвести до їх втрати.

5.7. Термін дії Бонусів - 1 рік. Після закінчення терміну дії, невикористані Бонуси анулюються.

5.8. Термін дії Бонусів – 1 рік, але не більше 30 днів після закінчення терміну проведення програми, що визначається п.3. Після закінчення терміну дії, невикористані Бонуси анулюються.

5.9. У разі закриття Клієнтом усіх своїх Поточних рахунків, накопичені Бонуси анулюються. Така операція не вважається доходом Банка.

5.10. Погашення операції здійснюється виключно за умов:

 1. Відсутності у Клієнта простроченої заборгованості за будь-яким кредитним договором, укладеним з Банком.
 2. Клієнт не ініціював закриття Поточного рахунку за яким була проведена Операція, що Погашається.