меню

Цінні папери

У зв'язку із змінами в законодавстві просимо всіх депонентів депозитарної установи АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" звернутися для внесення змін до чинних договорів до 05.01.2015 р.

Банк Кредит Дніпро надає широкий спектр послуг з операцій із цінними паперами (ЦП):

 • Відкриття рахунку в цінних паперах
 • Обслуговування обігу ЦП бездокументарної форми випуску
 • Обслуговування рахунку в ЦП (відповідальне зберігання прав на цінні папери), обслуговування обігу ЦП на рахунках у ЦП: зарахування і списання, блокування і розблокування
 • Знерухомлення і переміщення прав на цінні папери
 • Забезпечення розрахунково-клірингових операцій: постачання проти оплати; обслуговування угод, укладених на фондових біржах із попереднім резервуванням ЦП і грошових коштів
 • Інформаційне обслуговування: надання депонентам виписок, довідок та іншої інформації щодо ЦП на рахунку;
 • Консультаційні послуги з питань обліку прав власності на ЦП
 • Консультації з питань випуску й обігу цінних паперів
 • Виконання заставних операцій із цінними паперами
 • Проведення операцій по рахунку в ЦП клієнта із зарахування, списання, обліку прав на цінні папери
 • Отримання доходів за ЦП на рахунок власника цінних паперів
 • Завірення доручення на право участі й голосування на загальних зборах акціонерів
 • Інші послуги

Перевагами проведення операцій із знерухомленими або бездокументарними цінними паперами в Національній депозитарній системі є:

 • Прискорення і здешевлення перереєстрації прав власності на ЦП
 • Підвищення обіговості цінних паперів, що дає можливість проведення операцій купівлі-продажу ЦП упродовж від кількох годин до 3 робочих дні

Банк Кредит Дніпро є активним учасником Національної депозитарної системи:

 • Клієнтом Національного депозитарію України
 • Клієнтом депозитарію Національного банку України
 • Членом Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв України

Банк Кредит Дніпро – одна із перших фінустанов України, що отримала ліцензію на проведення операцій із цінними паперами. Надійність банку підтверджено його багаторічним успішним досвідом роботи на фондовому ринку України і визнано провідними національними рейтингами.

Депозитарна установа акціонерне товариство «Банк Кредит Дніпро» є професійним учасником фондового ринку (ринку цінних паперів) з 1993 року і пропонує повний спектр послуг з обслуговування прав власності на цінні папери. Депозитарна установа має ліцензії Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності: ліцензія АЕ №286629 Депозитарної установи; термін дії ліцензії з 12.10.2013 року, необмежений.
Відкрити рахунок у цінних паперах і отримувати депозитарні послуги дуже просто. Для цього треба звернутися в управління депозитарної діяльності або до одного з відділень Банк Кредит Дніпро і залишити контактні дані про себе.

Управління депозитарної діяльності: тел.: (056) 376-07-53, 770-04-79, 770-05-81; тел./факс: (056) 376-07-53.

ОФОРМИТИ ЗАЯВКУ

* За умови його наявності