меню

Документарні акредитиви

Акредитив – це зобов’язання, що приймається банком за дорученням покупця (Апліканта), сплатити на користь продавця (Бенефіціара) суму акредитиву після надання останнім у зазначений термін всіх необхідних документів, що відповідають умовам акредитиву.

Особливість акредитиву полягає в тому, що зобов’язання сплатити за товар продавцю замість покупця приймає на себе банк. Акредитив - це найбезпечніший та найпоширеніший засіб розрахунків між партнерами, який допомагає суттєво знизити ризики.

ПЕРЕВАГИ АКРЕДИТИВУ:
  • Використання в якості інструмента забезпечення платежу у багатьох країнах світу
  • Значне зниження ризиків несплати або несвоєчасної сплати за поставлений товар
  • Зменшення проміжку часу між відвантаженням товару (наданням послуг) та моментом отримання оплати
  • Можливість уникнути авансових платежів
  • Оплата відбувається тільки після надання документів в обсязі та у терміни, передбачені у акредитиві
Тарифи з обслуговування акредитивів (крім резервних акредитивів):
# ВИДИ ПОСЛУГ І ОПЕРАЦІЙ ТАРИФИ ДЛЯ ОПЕРАЦІЙ В ГРИВНІ ТАРИФИ ДЛЯ ОПЕРАЦІЙ В ВАЛЮТІ ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ
ІМПОРТНІ (НАДАНІ) АКРЕДИТИВИ
2.1 Надання акредитиву (випуск та обслуговування), забезпеченого 100% грошовим покриттям 1% річних, мінімум 1000 UAH за місяць або його частину 1% річних,мінімум 40 USD за місяць або його частину Комісія нараховується щомісячно в останній робочий день місяця або в останній день дії акредитиву на суму фактичних зобов‘язань Банку за акредитивом в місяці нарахування. Сплачується до 10 числа місяця, що слідує за місяцем нарахування для щомісячного нарахування АБО сплачується в день нарахування комісії при нарахуванні в останній день дії акредитиву.
2.2 Надання акредитиву (випуск та обслуговування), в забезпечення якого прийняті майнові права на депозит 2,0% річних від суми акредитиву, мінімум 1000 UAH за місяць або його частину 2,0% річних від суми акредитиву, мінімум 40 USD за місяць або його частину Комісія нараховується щомісячно в останній робочий день місяця або в останній день дії акредитиву на суму фактичних зобов‘язань Банку за акредитивом в місяці нарахування. Сплачується до 10 числа місяця, що слідує за місяцем нарахування для щомісячного нарахування АБО сплачується в день нарахування комісії при нарахуванні в останній день дії акредитиву.
2.3 Надання акредитиву (випуск та обслуговування), не забезпеченого 100% грошовим покриттям або депозитом (що надаються під інші види забезпечення або бланкові) 2,0-5,0% річних від суми акредитиву, мінімум 2500 UAH за місяць або його частину 2,0-5,0% річних від суми акредитиву, мінімум 100 USD за місяць або його частину Комісія нараховується щомісячно в останній робочий день місяця або в останній день дії акредитиву на суму фактичних зобов‘язань Банку за акредитивом в місяці нарахування. Сплачується до 10 числа місяця, що слідує за місяцем нарахування для щомісячного нарахування АБО сплачується в день нарахування комісії при нарахуванні в останній день дії акредитиву.
2.4 Внесення змін до акредитиву 400 UAH 50 USD Нараховується та сплачується в день надання послуги.
2.5 Перевірка наданих документів по акредитиву 0,15% суми документів, мінімум 350 UAH, максимум 3500 UAH 0,15% суми документів,мінімум 75 USD, максимум 1000 USD За комплект документів, нараховується в день надання послуги та сплачується протягом трьох днів з дня надання послуги.
2.6 Здійснення платежу за акредитивом 0,15% від суми платежу, максимум 750 UAH 0,15% від суми платежу, максимум 50 USD Нараховується та сплачується в день надання послуги.
2.7 Підготовка первинної документації на прохання Клієнта (проект акредитиву, платіжні умови контракту, ін.) 0,1% від суми акредитиву, максимум 1 000 UAH (в т.ч. ПДВ 0,1% від суми акредитиву, максимум 50 USD (в т.ч. ПДВ) Нараховується та сплачується в день надання послуги.
2.7.1 Виявлення розбіжностей під час перевірки документів за акредитивом UAH 500,00 USD 50,00 Сплачується протягом 7 банківських днів з дати повідомлення про розходження, але не пізніше виплати за акредитивом.
ЕКСПОРТНІ (ОТРИМАНІ) АКРЕДИТИВИ
2.8 Попереднє авізування акредитиву 250 UAH 25 USD Нараховується та сплачується в день надання послуги.
2.9 Авізування акредитиву 0,1% від суми акредитиву,мінімум 400 UAH, максимум 1000 UAH 0,1% від суми акредитиву,мінімум 50 USD, максимум 250 USD Нараховується в день надання послуги та сплачується протягом трьох днів з дня надання послуги.
2.10 Авізування змін за акредитивом 400 UAH 50 USD Нараховується в день надання послуги та сплачується протягом трьох днів з дня надання послуги.
2.11 Перевірка документів, виконання операцій (прийняття та відправка документів по акредитиву) (не включає поштові витрати) 0,15% суми документів, мінімум 350 UAH, максимум 3500 UAH 0,15% суми документів,мінімум 75 USD, максимум 500 USD За комплект документів, нараховується в день надання послуги та сплачується протягом трьох днів з дня надання послуги.
2.12 Підтвердження акредитиву Згідно рішення колегіального органу Банку** Згідно рішення колегіального органу Банку** Комісія нараховується щомісячно в останній робочий день місяця або в останній день дії підтвердженого акредитиву на суму фактичних зобов‘язань Банку за підтвердженим акредитивом в місяці нарахування. Сплачується до 10 числа місяця, що слідує за місяцем нарахування для щомісячного нарахування АБО сплачується в день нарахування комісії при нарахуванні в останній день дії підтвердження акредитиву
2.13 Переказ трансферабельного акредитиву - 0,2 % від суми акредитиву,мінімум 50 USD, максимум 900 USD Нараховується та сплачується в день надання послуги
2.14 Підготовка первинної документації на прохання Клієнта (проект акредитиву, платіжні умови контракту, ін.) до 2 500 UAH (в т.ч. ПДВ) до 2 500 UAH (в т.ч. ПДВ) Нараховується та сплачується в день надання послуги

ОФОРМИТИ ЗАЯВКУ

* За умови його наявності